شركت‌هاي دولتي بايد صورت‌هاي مالي خود را در كدال منتشر كنند

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۲۱:۵۲:۰۱
کد خبر: ۳۰۳۳۸۶

صدا و سيما| روشن قلب در خصوص شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي اظهار كرد: بر اساس اصلاحات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه سال ۹۸ و طي قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به تصويب رسيد، شركت‌هاي فوق موظف شدند ۶ ماه پس از تصويب اين قانون، صورت‌هاي مالي خود را در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار يا همان سامانه كدال منتشر كنند.

صدا و سيما| روشن قلب در خصوص شركت‌هاي دولتي و شركت‌هاي وابسته به نهادهاي عمومي اظهار كرد: بر اساس اصلاحات قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه سال ۹۸ و طي قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به تصويب رسيد، شركت‌هاي فوق موظف شدند ۶ ماه پس از تصويب اين قانون، صورت‌هاي مالي خود را در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار يا همان سامانه كدال منتشر كنند. مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس در ادامه بيان كرد: پيگيري‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار موجب شد در اين مدت فقط ۶۱۳ شركت اطلاعات خود را در سامانه جامع اطلاع‌رساني ناشران اوراق بهادار منتشر كنند اما ساير شركت‌هاي خصولتي كه تعداد آنها به بيش از ۱۰ هزار شركت هم مي‌رسد، همچنان اطلاعات خود را منتشر نمي‌كنند.
 وي در خصوص اهداف اين قانون در راستاي افشاي اطلاعات شركت‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي اظهار كرد: هدف از قانون افشاي اطلاعات اين شركت‌ها، افزايش شفافيت و در دسترس قرار گرفتن اطلاعات شركت‌ها اعم از شهرداري‌ها، ساير ارگان‌ها و نهادهايي است كه اطلاعاتي از آنها در دسترس عموم نيست.
روشن قلب در پاسخ به اين پرسش كه كدام يك از شركت‌هاي وابسته به نهادهاي دولتي و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات خود در سامانه كدال منتشر نمي‌كنند؟ گفت: اين شركت‌ها در بورس معامله نمي‌شوند و خود شركت يا شركت‌هاي سهامدار عمده آنها جزو گروه‌هاي پنجگانه يعني، «نهادهاي عمومي غير دولتي، نهادهاي نظامي، سازمان‌ها و موسسات خيريه، نهادها و موسسات وقفي آستان‌هاي مقدس يا صندوق‌هاي بازنشستگي» و... هستند.
 مدير نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به پرسشي مبني بر جرايم در نظرگرفته شده براي شركت‌هايي كه اطلاعات خود را منتشر نمي‌كنند، بيان كرد: براي شركت‌هايي كه مشمول قانون فوق هستند و صورت‌هاي مالي خود را منتشر نكنند، مجازاتي پيش‌بيني شده كه در مرحله اول مرجع ثبت شركت‌ها از هر گونه ثبت صورت جلسات اين شركت‌ها خودداري مي‌كند.
تاكنون نيز اين مورد در خصوص تمامي شركت‌هايي كه اطلاعات خود را منتشر نكردند، اجرايي شده است. در صورتي كه اين روند از سوي شركت‌ها ادامه يابد، پس از تشكيل پرونده، شركت و اعضاي هيات‌مديره اين شركت‌ها جريمه نقدي خواهند شد و در صورت تكرار تخلف به اين اعضا در هيچ شركت ديگري اجازه قبولي سمت به عنوان عضو هيات‌مديره داده نخواهد شد. وي افزود: جريمه نقدي شركت‌هاي متخلف آغاز شده و راي بدوي به تعدادي از شركت‌هاي مشمول ابلاغ شده و با توجه به تعدد شركت‌هاي مشمول، اين فرآيند تداوم خواهد داشت.

ارسال نظر