پيش بيني كاهش بارندگي‌ها كمتر از ميانگين بلندمدت

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۲:۲۵:۳۷
کد خبر: ۳۰۳۳۶۱

بر اساس پيش‌بيني فصلي بارش و دماي هواي كشور براي بازه زماني نيمه دي سال جاري تا نيمه خرداد سال جديد، انتهاي زمستان بارش انباشته سال زراعي كمتر از ميانگين بلندمدت خواهد بود.

بر اساس پيش‌بيني فصلي بارش و دماي هواي كشور براي بازه زماني نيمه دي سال جاري تا نيمه خرداد سال جديد، انتهاي زمستان بارش انباشته سال زراعي كمتر از ميانگين بلندمدت خواهد بود.
به گزارش ايرنا، پژوهشكده اقليم‌شناسي و تغيير اقليم پژوهشگاه هواشناسي و علوم جو كشور جديدترين نقشه‌هاي پيش بيني فصلي بارش و دماي هواي كشور بر مبناي نقشه پيش‌بيني‌هاي ماهانه برونداد مدل مركز پيش‌بيني‌هاي ميان مدت اروپا موسوم به SEAS-۵.۱ را از نيمه دوم دي ماه سال ۱۴٠۲ تا نيمه نخست خرداد سال ۱۴٠۳ توليد و ارايه كرد.
بر مبناي اين گزارش، الگوي جريان‌هاي هوا در سطوح مياني جو به گونه‌‌اي است كه با عبور سامانه‌هاي بارشي در دوره دي ۱۴٠۲ تا ارديبهشت ۱۴٠۳ از روي كشور همراه نيست و در ماه اسفند قدري متعادل مي‌شود.
همچنين، مقدار بارش در يك سوم شمالي در محدوده نرمال تا كمتر از آن و براي ساير مناطق كمتر از نرمال برآورد مي‌شود.

ارسال نظر