امريكايي‌ها تمام دنيا را از دريچه خودشان مي‌بينند

۱۴۰۲/۱۰/۰۵ - ۰۱:۱۷:۱۸
کد خبر: ۳۰۳۳۲۷

معاون سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: جريان مقاومت، ركن غيرقابل انكار ثبات و امنيت در منطقه است و نقش ثبات‌ساز آن در منطقه بر كسي پوشيده نيست.

معاون سياسي وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران گفت: جريان مقاومت، ركن غيرقابل انكار ثبات و امنيت در منطقه است و نقش ثبات‌ساز آن در منطقه بر كسي پوشيده نيست. علي باقري در ارتباط با اقدام اخير امريكا در وتوي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل در ارتباط با توقف هرچه زودتر جنگ در غزه و اينكه با توجه به اين اقدامات امريكا آيا ضروري نيست كه در ساختار كنوني جهان از جمله شوراي امنيت سازمان ملل تغييراتي ايجاد شود و آيا ايران ايده‌اي در اين ارتباط دارد، تصريح كرد: همانطور كه اشاره كرديد سازوكاري كه اكنون در چارچوب شوراي امنيت سازمان ملل خود را مدعي صيانت از صلح و امنيت بين‌المللي مي‌داند در موضوعي (جنگ غزه) كه به گفته دبيركل سازمان ملل متحد تهديد‌كننده صلح و امنيت بين‌المللي است ۷۵ روز است نتوانسته اقدام موثر و جدي انجام دهد و اين به خاطر اين است كه امريكايي‌ها تمام دنيا را از دريچه خودشان نگاه مي‌كنند و طبيعي است كه چارچوب منافع آنها تامين‌كننده حقوق و منافع ديگر بازيگران در عرصه بين‌المللي نيست. اين ديپلمات ارشد جمهوري اسلامي ايران ادامه داد: اگر امريكايي‌ها در سال‌هاي قبل با تلاش‌هايي كه انجام مي‌دادند به ظن خود مي‌توانستند با توسل به ابزار زور و تحميل نظم مورد نظر خود را به مناطقي از دنيا تحميل كند امروز در شرايطي كه خود امريكايي‌ها اذعان دارند كه نظم برآمده از چارچوب يك جانبه‌گرايي در حال افول است و در شرايطي كه بازيگران متعددي در صحنه بين‌المللي نقش‌آفرين هستند در اين مقطع زماني ديگر آنها ناتوان هستند كه بتوانند نظم برآمده از منافع خود را به دنيا تحميل كنند. باقري گفت: استمرار جنايت صهيونيست‌ها و حمايت امريكايي‌ها از آنها يكي از جلوه‌هاي ناكامي امريكا در تحميل نظم مورد نظر خود به جامعه جهاني است، همچنين ناكامي شوراي امنيت در اتخاذ يك تصميم قاطع كه به نفع صلح و امنيت جهاني باشد كه قطعا اولين مولفه آن توقف جنگ صهيونيست‌ها در غزه است نيز نشان‌دهنده اين است كه امريكايي‌ها در تحميل نظم مورد نظر خود ناكام مانده‌اند. معاون سياسي وزير خارجه جمهوري اسلامي ايران اظهار كرد: ما اعتقاد داريم نظمي كه مدعي چند جانبه‌گرايي است مي‌تواند جايگزين منطقي و درست نظم تحميلي امريكا باشد. اين نظم مي‌تواند منافع ملت‌هاي مستقل را تامين كند و از طرفي ديگر صلح و ثبات پايداري را براي جهان به ارمغان بياورد. وي با تاكيد بر اينكه ادامه وضعيت كنوني توسط امريكايي‌ها به هيچ‌وجه نمي‌تواند اهداف آنها را محقق كند در ادامه صحبت‌هاي خود در اين ارتباط خاطرنشان كرد: اكنون مردم دنيا و فلسطين به وضوح نشان دادند كه به هيچ‌وجه حاضر نيستند كه از حق خود بگذرند و نظم تحميلي امريكايي‌ها را بپذيرند حتي به قيمت از دست دادن جان خود و خانواده‌شان و آنها در اين راستا به صورت جدي در مقابل رويكرد خودخواهانه و خودبرتربيانه امريكا ايستاده‌اند. اين ديپلمات ارشد جمهوري اسلامي ايران همچنين در پاسخ به سوالي در مورد ارزيابي‌اش از عملكرد نيروهاي مقاومت از جمله انصارالله يمن در تحولات اخير در اراضي اشغالي و اقدامات آنها براي حمايت از مردم فلسطين تصريح كرد: نيروهاي مقاومت جريان‌هاي بالغ و كاملي هستند كه مي‌توانند به عنوان بازيگر مستقل در سطح منطقه‌اي و ملي عمل كنند و آنها اين واقعيت را طي سال‌هاي گذشته به اثبات رسانده‌اند.

ارسال نظر