پايتخت‌ در آذر فقط يك روز هواي پاك تنفس كرد

۱۴۰۲/۱۰/۰۴ - ۰۰:۴۹:۵۵
کد خبر: ۳۰۳۲۸۰

كيفيت هواي تهران در ماه آخر پاييز تعريفي نداشت و پايتخت‌نشينان در آذر ماه تنها يك روز در هواي پاك تنفس كردند. به گزارش ايرنا، در سال جاري و براساس روز شمار شاخص آلودگي تا روز ۳ دي ۱۴۰۲ كيفيت هواي پايتخت، ۹ روز در وضعيت پاك، ۱۸۳ روز در وضعيت قابل‌قبول، ۷۶ روز در وضعيت ناسالم براي گروه‌هاي حساس و ۱۰ روز ناسالم براي همه شهروندان بود.

كيفيت هواي تهران در ماه آخر پاييز تعريفي نداشت و پايتخت‌نشينان در آذر ماه تنها يك روز در هواي پاك تنفس كردند. به گزارش ايرنا، در سال جاري و براساس روز شمار شاخص آلودگي تا روز ۳ دي ۱۴۰۲ كيفيت هواي پايتخت، ۹ روز در وضعيت پاك، ۱۸۳ روز در وضعيت قابل‌قبول، ۷۶ روز در وضعيت ناسالم براي گروه‌هاي حساس و ۱۰ روز ناسالم براي همه شهروندان بود. همچنين در آذر ماه امسال هواي تهران چهار روز ناسالم، ۱۷ روز ناسالم براي گروه‌هاي حساس (بيماران قلبي و تنفسي، كودكان، سالمندان و زنان باردار)، هشت روز قابل قبول و تنها يك روز پاك بود. البته كه هواي تهران در هيچ روزي در وضعيت بسيار ناسالم و خطرناك قرار نداشته است. بر اساس اين گزارش، شاخص كيفيت هوا معياري براي تعيين روزانه كيفيت هوا و ميزان ارتباط آن با سطوح سلامت افراد است كه به ترتيب از صفر تا ۵۰ در شرايط پاك يا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرايط قابل قبول يا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرايط ناسالم براي گروه حساس يا نارنجي، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرايط ناسالم براي همه يا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرايط بسيار ناسالم يا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرايط خطرناك يا ارغواني تعيين شده است.

ارسال نظر