وصول بيش از ۶۳۱ هزار ميليارد درآمد مالياتي در ۸ ماهه نخست امسال

۱۴۰۲/۱۰/۰۴ - ۰۰:۲۷:۳۹
کد خبر: ۳۰۳۲۶۰

محسن برزوزاده معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات نيز با اشاره به ضرورت رعايت ماده ۴۰ قانون محاسبات و اجراي كامل حسابداري بخش عمومي در امور مالياتي، بيان داشت: مغايرت درآمدي در بخش‌هاي مختلف دولت از جمله مواردي است كه تسهيم صحيح منابع را با مشكل مواجه مي‌كند كه مي‌توان با استانداردسازي حساب‌ها و اصلاح روش‌ها، اين نقيصه را برطرف كرد.

محسن برزوزاده معاون فني و حسابرسي امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات نيز با اشاره به ضرورت رعايت ماده ۴۰ قانون محاسبات و اجراي كامل حسابداري بخش عمومي در امور مالياتي، بيان داشت: مغايرت درآمدي در بخش‌هاي مختلف دولت از جمله مواردي است كه تسهيم صحيح منابع را با مشكل مواجه مي‌كند كه مي‌توان با استانداردسازي حساب‌ها و اصلاح روش‌ها، اين نقيصه را برطرف كرد. لزوم تصميم‌گيري به موقع و درست در شرايط بحران مالي، از ديگر بخش‌هاي سخنان برزوزاده بود. وي گفت: در شرايط ركودي، بايد روشي را اتخاذ كنيم كه از فشار مضاعف ماليات بر مردم جلوگيري شده و شيوه‌اي را در پيش گرفت تا با بالا بردن هزينه‌هاي عمومي دولت، رونق اقتصادي ايجاد شود. وي تنظيم فاصله بين مميز و مؤدي را از ديگر الزامات اساسي در حوزه اخذ ماليات دانست و تاكيد كرد: در حال حاضر بيش از ۶۶۰۰ همت رسوب منابع در ادارات كل مالياتي وجود دارد كه بايد آن را تعيين و تكليف كرد. محمد هادي سبحانيان رييس سازمان امور مالياتي كشور نيز در اين نشست با تقدير از عملكرد ديوان محاسبات كشور، گفت: نقش ديوان محاسبات در كمك به سازمان امور مالياتي براي گزارش محل‌هاي هزينه كرد ماليات‌هاي مأخوذه به مردم، بسيار اثرگذار است. رييس سازمان امور مالياتي با اشاره به افزايش دوبرابري معافيت‌هاي مالياتي براي حقوق بگيران با هدف كاهش فشار اقتصادي، بيان داشت: مجموع ماليات و عوارض وصولي سازمان امور مالياتي در ۸ ماه نخست سال جاري، رقمي بالغ بر ۶۳۱ همت بوده است. سبحانيان، تحول در نظام ماليات ستاني را از اولويت‌هاي اين سازمان برشمرد و افزود: مواردي همچون «مبنا قرار دادن رتبه اعتباري ماليات در اعطاي تسهيلات»، «رفع تبعيض و ناعدالتي در ماليات ستاني» و «افزايش اتقان اطلاعات ثبت شده در پايگاه اطلاعاتي ماليات» از اصلي‌ترين گام‌ها در تحول آفريني در سازمان امور مالياتي محسوب مي‌شوند. 

ارسال نظر