۳۹ درصد از تصادفات فوتي در شب‌هاي پنجشنبه و جمعه رخ مي‌دهد

۱۴۰۲/۱۰/۰۳ - ۰۰:۲۷:۴۷
کد خبر: ۳۰۳۲۲۷

معاون عمليات پليس راهور تهران گفت: ۳۹ درصد از تصادفات منجر به فوت در شهر تهران دقيقا در دو شب پنجشنبه و جمعه اتفاق مي‌افتد. سرهنگ احسان مومني گفت: با توجه به اينكه در ۸ ماهه سال جاري در بحث تصادفات شهر تهران چه تصادفات فوتي و چه تصادفات منجر به جرح افزايش داشتيم گروه انديشه ورزي پليس راهور تهران بزرگ تشكيل و برنامه‌ريزي‌هايي در جهت كاهش تصادفات صورت گرفت.

معاون عمليات پليس راهور تهران گفت: ۳۹ درصد از تصادفات منجر به فوت در شهر تهران دقيقا در دو شب پنجشنبه و جمعه اتفاق مي‌افتد. سرهنگ احسان مومني گفت: با توجه به اينكه در ۸ ماهه سال جاري در بحث تصادفات شهر تهران چه تصادفات فوتي و چه تصادفات منجر به جرح افزايش داشتيم گروه انديشه ورزي پليس راهور تهران بزرگ تشكيل و برنامه‌ريزي‌هايي در جهت كاهش تصادفات صورت گرفت. او افزود: در اين خصوص ۲۰ راهكار كوتاه‌مدت، ولي زود بازده را پيش بيني كرديم و چون به ۲۰ راهكار رسيديم نام اين طرح را نيز طرح ۲۰ گذاشتيم. اين طرح از هفته گذشته آغاز شد و در دستور كار تمامي روساي مناطق پليس راهور تهران بزرگ قرار گرفته است و اميدواريم كه شاهد كاهش تصادفات شهر تهران باشيم. معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ بيان داشت: علت وقوع تصادفات انسان، راه و وسيله نقليه است. مانند اينكه سرنشين به‌طور ناگهاني درب را باز مي‌كند و همچنين نواقص راه و تابلوها، خطاهاي راننده و خرابي وسيله نقليه از مواردي است كه باعث بروز حوادث مي‌شود. معاون عمليات پليس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: در بحث برخورد با تخلفات مي‌توان به طرح برخورد با تخلفات شبانه توسط تيم‌هاي پليس راهور تهران بزرگ اشاره داشت كه ۳۹ درصد از تصادفات منجر به فوت در شهر تهران دقيقاً در دو شب پنجشنبه و جمعه روي داده است. 

ارسال نظر