بازگشت ۲۰ درصد از دانش‌آموزان ترك تحصيلي مناطق عشايري به مدرسه

۱۴۰۲/۱۰/۰۱ - ۲۳:۲۵:۴۷
کد خبر: ۳۰۳۱۷۴

به گفته مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشاير وزارت آموزش و پرورش، امسال ۲۰ درصد از تعداد كل دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل شناسايي شده در مناطق عشايري به مدرسه بازگشته‌اند. علي تيرگير در خصوص اقدامات انجام شده در جهت جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مناطق عشايري اظهاركرد: اولين كاري كه براي مقابله با بي‌سوادي بايد انجام مي‌داديم، شناسايي دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل بود.

به گفته مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشاير وزارت آموزش و پرورش، امسال ۲۰ درصد از تعداد كل دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل شناسايي شده در مناطق عشايري به مدرسه بازگشته‌اند. علي تيرگير در خصوص اقدامات انجام شده در جهت جذب دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مناطق عشايري اظهاركرد: اولين كاري كه براي مقابله با بي‌سوادي بايد انجام مي‌داديم، شناسايي دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل بود. او يادآور شد: از آنجا كه مشخصه دانش‌آموزان در جامعه عشايري، كد ملي نيست و با كد ملي نمي‌توان تشخيص داد كه اين دانش‌آموزان بازماندگان از تحصيل در جامعه عشايري هستند يا خير، ما با سازمان امور عشاير كشور كه كد ملي جامعه عشايري را در اختيار دارند، مشاركت داشتيم. اينگونه اطلاعات سازمان امور عشايري را با سامانه «سناد» وزارت آموزش و پرورش تطبيق داديم و با نام و مشخصات دقيق، بازماندگان از تحصيل جامعه عشايري را احصاء كرديم. مديركل دفتر توسعه عدالت آموزشي و آموزش عشاير وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه در نهايت سال گذشته توانستيم آمار دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل مناطق عشايري را احصا كنيم، درباره اقدامات انجام شده براي جذب اين دسته از دانش‌آموزان و آموزش آنها در سال جاري توضيح داد: امسال با اقداماتي نظير توسعه مدارس عشايري در مناطق عشايري توانستيم نزديك ۲۰ درصد اين دانش‌آموزان را جذب كنيم و با ارايه مشوق‌هايي به اين دانش‌آموزان كه بنا به هر دليل بازمانده از تحصيل شده و ترك تحصيل كرده بودند، آنان را به مدرسه بازگردانيم. تيرگير با بيان اينكه تمام تلاش ما بازگشت دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل به مدرسه است، تاكيد كرد: در تلاش هستيم با توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي و تربيتي از جمله فضا و تجهيزات، نيروي انساني مناسب، تخصيص نيروي انساني متخصص و كاهش تراكم كلاس‌ها بتوانيم سال آينده آمار دانش‌آموزان ترك تحصيلي را بسيار كاهش دهيم تا ديگر شاهد دانش‌آموزي نباشيم كه به دليل نبود مدرسه يا نيروي انساني اوليه به مدرسه نرفته است.

ارسال نظر