سخنگوی اقتصادی دولت خبر داد:

سامانه شکایت از سامانه یکپارچه عرضه خودرو راه‌اندازی می‌شود

۱۴۰۲/۰۸/۳۰ - ۱۸:۲۰:۰۲
کد خبر: ۳۰۱۵۴۳
سامانه شکایت از سامانه یکپارچه عرضه خودرو راه‌اندازی می‌شود

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به اینکه هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، گفت: اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته باشد، حتما وزارت صمت پیگیری می‌کند و سامانه‌ای برای شکایت مردمی راه‌اندازی می‌شود.

سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت، گفت: هیچ شرکتی حق افزایش قیمت خودرو را ندارد، مگر اینکه بر اساسی صورت‌های مالی حسابرسی شده و همچنین با مجوز شورای رقابت افزایش قیمت انجام شود.

به گزارش مهر، وی ادامه داد: اگر در زمان خرید به خریدار قیمت اعلام شده باشد در زمان تحویل هم همان خودرو با همان قیمت باید تحویل مشتری شود و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته شده باشد، حتما وزارت صمت پیگیری می‌کند و سامانه‌ای برای شکایت مردمی راه‌اندازی می‌شود.


ارسال نظر