كاهش ريسك در بودجه 1402

كاهش ريسك در بودجه 1402

۱۴۰۲/۰۸/۲۸ - ۰۱:۴۵:۰۱
کد خبر: ۳۰۱۳۵۴

سنا| حميدرضا دانش‌كاظمي، عضو شوراي عالي بورس، با اشاره به اينكه كاهش ريسك‌هاي متعدد از بازار سرمايه به منظور ايجاد و حفظ ثبات در تصميم‌گيري‌ها بهترين اقدامي است كه مي‌بايست در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، گفت: دولت و مجلس بايد به سهامداران اطمينان دهند كه درصورت خريد سهام هر روز با يك مصوبه دستخوش تغيير نخواهند شد و فرمول نرخ خوراك ثابت است.

سنا| حميدرضا دانش‌كاظمي، عضو شوراي عالي بورس، با اشاره به اينكه كاهش ريسك‌هاي متعدد از بازار سرمايه به منظور ايجاد و حفظ ثبات در تصميم‌گيري‌ها بهترين اقدامي است كه مي‌بايست در بودجه ۱۴۰۳ لحاظ شود، گفت: دولت و مجلس بايد به سهامداران اطمينان دهند كه درصورت خريد سهام هر روز با يك مصوبه دستخوش تغيير نخواهند شد و فرمول نرخ خوراك ثابت است. وي تاكيد كرد: نرخ بهره مالكانه معادن نكته ديگري است كه مي‌بايست مورد توجه دولت قرار گيرد زيرا در اعداد و ارقام اقتصادي تنها ۶ تا ۷ درصد مربوط به صنايع معدني است در حالي كه رشته مس در ايران مولفه مهمي است كه مي‌توان به واسطه آن درآمد ارزي را افزايش داد. دانش‌كاظمي گفت: يكي از نكات مهم در بودجه و برنامه هفتم آن است كه مديريت دولتي از صنايع بورسي برداشته شود، زيرا هم‌اكنون يكي از بزرگ‌ترين صنايع بورسي چون گروه خودرو با زيان‌هاي سنگيني مواجه است و همين امر آسيب‌هايي را متوجه بازار سرمايه و بانك‌ها مي‌كند.
وي بيان كرد: دولت و مجلس به عنوان دو نهاد اجرايي و نظارتي با اتخاذ هر تصميم اقتصادي و سياسي به‌طور مستقيم يا غير مستقيم بر بازار سرمايه اثر گذارند و ريسك‌هايي را بر بازار تحميل مي‌كنند، بنابراين به منظور كاهش ريسك‌هاي موجود در بازار رييس سازمان بورس نيز همانند رييس بانك مركزي بايد در كنار وزير اقتصاد در جلسات هيات دولت حضور يابد تا درهنگام تصميم‌گيري‌ها در حوزه صنايع و بازار سرمايه بتواند اظهارنظر مناسبي را انجام دهد.

ارسال نظر