كالاهاي عمده صادراتي ايران
شركاي تجاري ايران در نيمه نخست و هفت ماهه سال جاري كدامند؟

كالاهاي عمده صادراتي ايران

۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۰۱:۴۲:۱۲
کد خبر: ۳۰۱۲۹۷
كالاهاي عمده صادراتي ايران

روند صادرات ايران در 7 ماه سال جاري نشان‌ مي‌دهد كه مهم‌ترين كالاي صادراتي ايران از جنوب آمده است. براساس آمار گمرك «گاز طبيعي مايع شده» در اين مدت بيشترين ارزش كالاهاي صادراتي را از آن خود كرده است. از سوي ديگر، بر اساس آمار‌ي كه سازمان توسعه تجارت ايران منتشر كرده، حدود ۸۸.۱ درصد كل صادرات غيرنفتي كشور در نيمه اول سال به ۱۰ كشور انجام شده كه سه كشور «چين، عراق و امارات متحده عربي» در صدر اين جدول قرار دارند. در اين مدت بيشترين كالاي صادراتي به چين «گاز LPG» به عراق «گاز طبيعي، به امارات روغن‌هاي نفتي»، به تركيه «گاز طبيعي»، به هند «قير»، به پاكستان و افغانستان ساير كالاها، به عمان «شمش فولا»، به روسيه «ميوه و تره‌بار» و به اندونزي «شمش فولاد» بوده است.

تعادل|

روند صادرات ايران در 7 ماه سال جاري نشان‌ مي‌دهد كه مهم‌ترين كالاي صادراتي ايران از جنوب آمده است. براساس آمار گمرك «گاز طبيعي مايع شده» در اين مدت بيشترين ارزش كالاهاي صادراتي را از آن خود كرده است. از سوي ديگر، بر اساس آمار‌ي كه سازمان توسعه تجارت ايران منتشر كرده، حدود ۸۸.۱ درصد كل صادرات غيرنفتي كشور در نيمه اول سال به ۱۰ كشور انجام شده كه سه كشور «چين، عراق و امارات متحده عربي» در صدر اين جدول قرار دارند. در اين مدت بيشترين كالاي صادراتي به چين «گاز LPG» به عراق «گاز طبيعي، به امارات روغن‌هاي نفتي»، به تركيه «گاز طبيعي»، به هند «قير»، به پاكستان و افغانستان ساير كالاها، به عمان «شمش فولا»، به روسيه «ميوه و تره‌بار» و به اندونزي «شمش فولاد» بوده است.

 

اقلام صادراتي در هفت ماه

تجارت خارجي كشور در ۷ ماهه سال جاري برابر با ۶۴ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار رسيد و سهم صادرات در اين مدت برابر با ۷۹ ميليون و ۵۰۰ هزار تن انواع كالا به ارزش ۲۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بوده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش ۲۹.۳۲ درصدي در وزن و كاهش كمتر از يك درصدي در ارزش داشته است. داده‌هاي اعلام شده از سوي گمرك نشان مي‌دهد كه در مدت زمان مورد بررسي ميزان صادرات كشور به كالاي «گاز طبيعي مايع شده» رسيده و اين محصول رتبه اول در ميان اقلام صادراتي را از آن خود كند. با توجه به داده‌هاي اعلام شده «گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر»، «پروپان مايع شده در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر» و «بوتان مايع شده در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر» و «گاز طبيعي مايع شده»، «قير» و «متانول» به ترتيب در جايگاه پنج قلم كالاي با ارزش صادراتي كشور در بازه زماني مورد بررسي محسوب مي‌شوند. طبق اين آمارها «گاز طبيعي مايع شده در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر» بيشترين ميزان صادرات را به خود اختصاص داده است. ارزش دلاري صادرات اين كالا در نيمه نخست امسال ۲ ميليارد و 4۰۰ ميليون دلار اعلام شده است. در جايگاه بعدي «پروپان مايع شده در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر» قرار گرفته كه ارزش صادراتي آن برابر با ۱ ميليارد و 9۰۰ ميليون دلار در هفت ماه منتهي به آبان سال جاري بوده است. رتبه سوم صادرات كالاهاي غيرنفتي در هفت ماهه ابتدايي امسال مربوط به كالاي «بوتان مايع شده در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر» بوده كه ارزش صادرات اين كالا يك ميليارد و 3۰۰ ميليون دلار برآورد شده، اما «قيرنفت» هم در جايگاه چهارم كالاهاي صادراتي قرار دارد كه صادرات اين محصول در اين مدت يك ميليارد و 300 ميليون دلار بوده است. صادرات «متانول» هم براساس آمار گمرك برابر با يك ميليارد و 200 ميليون دلار بوده و با اين شرايط متانول در جايگاه پنجم محصولات صادراتي قرار گرفته است. در جايگاه بعدي هم «شمش از آهن و فولاد غير ممزوج، كه در جاي ديگر ذكرنشده» و «ساير اوره حتي به صورت محلول در آب» در اين مدت يك ميليارد دلار بوده است. ارزش صادرات «ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده غير مذكور در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر» هم برابر با 700 ميليون دلار بوده و براساس آمار گمرك در اين مدت ارزش صادرات «محصولات نيمه تمام از آهن يا از فولادهاي غيرممزوج با سطح مقطع عرضي مربع مستطيل (بجز مربع) » و ميله‌هاي آهني يا فولادي، گرم نورد شده داراي دندانه، برامدگي گودي» هر كدام برابر با 600 ميليون دلار بوده است.

صادرات در نيمه اول سال

از سوي ديگر، بر اساس آمار‌ي كه سازمان توسعه تجارت ايران منتشر كرده، حدود ۸۸.۱ درصد كل صادرات غيرنفتي كشور، به ۱۰ كشور انجام شده كه سه كشور چين، عراق و امارات متحده عربي در صدر اين جدول قرار دارند. جديدترين آمار منتشر شده از سوي سازمان توسعه تجارت نشان مي‌دهد در شش ماهه نخست امسال مجموع صادرات غيرنفتي شامل پتروشيمي و پايه نفتي، معدن و صنايع معدني، صنعت و كشاورزي ۶۷ ميليون و ۷۴۴ هزار تن به ارزش ۲۴ ميليارد و ۱۴۴ ميليون دلار بوده است. در مجموع در اين مدت نسبت به نيمه نخست سال قبل وزن صادرات غيرنفتي ۲۹ درصد رشد داشته، اما ارزش آن با افت ۲.۶ درصدي مواجه شده است. بيشترين سهم اين صادرات مربوط به پتروشيمي و ميعانات گازي است كه نزديك به ۵۲ درصد (به لحاظ ارزشي) كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. معدن و صنايع معدني نيز با رقمي نزديك به ۲۷ درصد در رتبه دوم قرار دارد. سهم صنعت و كشاورزي نيز از كل ارزش صادرات غير نفتي به ترتيب ۱۵ و شش درصد بوده است. از طرف ديگر بر اساس اين آمار در نيمه نخست امسال حدود ۸۸.۱ درصد كل صادرات غيرنفتي كشور، به ۱۰ كشور انجام شده است. در اصل در نيمه نخست امسال صادرات ايران به ۱۰ كشور چين، عراق، امارات متحده عربي، تركيه، هند، پاكستان، افغانستان، عمان، فدراسيون روسيه و اندونزي معادل ۲۱ ميليارد و ۲۴۵ ميليون دلار بوده است. همچنين ميزان صادرات ايران به ۱۰ بازار اول كالا‌هاي صادراتي در اين مدت به لحاظ ارزشي و وزني به ترتيب يك و ۳۷ درصد رشد داشته است. در ميان اين ۱۰ كشور، چين، عراق و امارات متحده عربي در صدر جدول قرار دارند كه به ترتيب ۲۸.۷، ۱۸.۸ و ۱۲.۵ كل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده‌اند. در اصل در نيمه نخست امسال صادرات ايران به چين، عراق و امارات متحده عربي به ترتيب ۶.۹، ۴.۵ و سه ميليارد دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب ۱۲ درصد كاهش، ۳۳ درصد افزايش و ۱۱ درصد كاهش داشته است.

ارسال نظر