صادرات گاز روسيه به اروپا كم شد

۱۴۰۲/۰۸/۲۷ - ۰۱:۰۸:۳۱
کد خبر: ۳۰۱۲۸۰

ميانگين عرضه روزانه گاز طبيعي از سوي شركت گازپروم روسيه به اروپا، در نيمه اول نوامبر ۶.۷ درصد در مقايسه با سطح اكتبر، كاهش يافت.

ميانگين عرضه روزانه گاز طبيعي از سوي شركت گازپروم روسيه به اروپا، در نيمه اول نوامبر ۶.۷ درصد در مقايسه با سطح اكتبر، كاهش يافت. به گزارش ايسنا، محاسبات رويترز بر اساس داده‌هاي گروه انتقال گاز اروپا Entsog و گزارش‌هاي روزانه گازپروم درباره ترانزيت گاز از خاك اوكراين، نشان مي‌دهد كه ميانگين صادرات روزانه گاز روسيه به اروپا از طريق خط لوله، از ۸۸.۴ ميليون متر مكعب در اكتبر به ۸۲.۵ ميليون متر مكعب در نيمه اول ماه ميلادي جاري، كاهش يافته است. شركت گازپروم از ابتداي سال ميلادي جاري، تاكنون آمار خود را منتشر نكرده است. مجموع عرضه گازپروم به اتحاديه اروپا از اول تا ۱۵ نوامبر، از طريق خط لوله تركيش استريم و از مسير اوكراين، به حدود ۱.۲ ميليارد متر مكعب رسيد. ميزان صادرات در كل اكتبر، ۲.۷۴ ميليارد مترمكعب بود. صادرات گاز طبيعي گازپروم به اروپا، از ابتداي سال ۲۰۲۳ تاكنون، به حدود ۲۴.۴ ميليارد متر مكعب رسيده است. بر اساس گزارش رويترز، اگر عرضه تا پايان سال در حدود نرخ فعلي باقي بماند، ميزان صادرات گاز به اروپا براي كل سال ۲۰۲۳ مي‌تواند بيش از نيمي كاهش پيدا كرده و از ۶۲ ميليارد متر مكعب در سال ۲۰۲۲، به ۲۸ تا ۲۹ ميليارد متر مكعب افت كند.

ارسال نظر