مسير براي ورود سرمايه‌هاي خرد به بازار سرمايه

مسير براي ورود سرمايه‌هاي خرد به بازار سرمايه

۱۴۰۲/۰۸/۲۴ - ۰۰:۴۹:۴۹
کد خبر: ۳۰۱۱۱۶

مهدي فرازمند، مديرعامل مشاور سرمايه‌گذاري فاينتك و مدير سكوي تامين مالي جمعي هم‌آفرين در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه تامين مالي جمعي هم آفرين و سازمان تجاري‌سازي فناوري و اقتصاد دانش بنيان جهاد دانشگاهي، اظهار داشت: مجموعه مشاور سرمايه‌گذاري فاينتك در سال ۹۶ با ادبيات ايجاد يك پل ارتباطي بين فضاي شركت‌هاي دانش بنيان، فناور و استارتاپ با بازار سرمايه و بهره مندي از خدمات بازار ايجاد شد.

مهدي فرازمند، مديرعامل مشاور سرمايه‌گذاري فاينتك و مدير سكوي تامين مالي جمعي هم‌آفرين در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه تامين مالي جمعي هم آفرين و سازمان تجاري‌سازي فناوري و اقتصاد دانش بنيان جهاد دانشگاهي، اظهار داشت: مجموعه مشاور سرمايه‌گذاري فاينتك در سال ۹۶ با ادبيات ايجاد يك پل ارتباطي بين فضاي شركت‌هاي دانش بنيان، فناور و استارتاپ با بازار سرمايه و بهره مندي از خدمات بازار ايجاد شد.
وي افزود: در همين راستا اقدامات اساسي براي حوزه تامين مالي فضاي فناورانه و دانش بنيان انجام شده كه مي‌توان به بحث اوراق نوآوري، تامين مالي جمعي و ورود شركت‌هاي مجموعه دانش بنيان به فرابورس اشاره كرد.اين مجموعه دانش فني حوزه‌‎هاي مالي براي ارايه سرويس به شركت‌‎هاي دانش بنيان را بر عهده دارد.
مديرعامل مشاور سرمايه‌گذاري فاينتك، گفت: ورود به فضاي تامين مالي جمعي از حدود ۳ تا ۴ سال گذشته رقم خورد. ادبيات تامين مالي جمعي، ادبيات جديدي در دنيا است و اين موضوع در كشور ما به صورت مدل مشاركت و شراكت افراد در سود و زيان مجموعه پروژه‌هايي است كه روي سكوي تامين مالي جمعي بتوانند تامين مالي كنند.
وي خاطرنشان كرد: فضاي نو و جديدي در تامين مالي شركت‌هاي كوچك و متوسط و دانش بنيان ايجاد شده است و پس از گذشت دو سال از شروع فعاليت عملياتي اين موضوع، در عمل اين فضا در كشور گسترش يافته و گواهي‌هاي شراكتي از طريق سكو براي سرمايه‌گذاران منتشر مي‌شود
فرازمند تاكيد كرد: اگر اين اوراق معاف از ماليات شود جذابيتي براي سرمايه‌گذاران ايجاد خواهد كرد.
مديرعامل مشاور سرمايه‌گذاري فاينتك تصريح كرد: مجموعه سكوي تامين مالي جمعي هم آفرين يكي از مجموعه‌هاي پيشرو در تامين مالي جمعي بوده كه تاكنون موفق شده بالغ بر ۶۰ شركت پروژه را در اين فضا تامين مالي كند. با توجه به دستورالعمل‌‎هاي مصوب شركت فرابورس ايران، ما براي هر شركت مي‎توانيم تا مبلغ ۲۵۰ ميليارد ريال از طريق سكو تامين مالي كنيم.
به گفته فرازمند؛ اين پروژه‌ها مي‌توانند از جنس سرمايه در گردش يا از جنس هزينه‌هاي زيرساختي باشند و مردم مي‌توانند با مشاركت در هر طرح انتخابي، از منافع آن پروژه و شركت بهره‌‎مند شوند. برآورد اين است كه مسير براي ورود سرمايه‌هاي خرد بازار به بخش خصوصي و به شركت‌ها هموارتر شود.
وي در پايان گفت: همكاري با مجموعه جهاددانشگاهي به اين منظور بوده كه پروژه‌هاي فناورانه، دانش بنيان و جذاب در جهاددانشگاهي واردسكوي تامين مالي جمعي هم آفرين شوند و همچنين مجموعه جهاددانشگاهي هم ضمانت‌هايي را براي اين پروژه‌‎ها صادر كند تا پول سرمايه‌گذاران تضمين شده و ريسك آنان به حداقل برسد. از سوي ديگر شركت‌ها از توانمندي بخش خصوصي استفاده كرده و اشخاص حقيقي و خرد هم بتوانند منابع خود را در يك فرآيند سرمايه‌گذاري وارد اين شركت‌ها كنند سيد سياوش ميرحسيني، مدير سكوي هم آفرين با بيان اينكه با معاونت تجاري‌سازي فناوري و اقتصاد دانش بنيان جهاد دانشگاهي مذاكراتي در راستاي تامين مالي جمعي و جذب سرمايه‌هاي خرد افراد صورت گرفته است، گفت: هدف از اين مذاكرات و همكاري‌ها اين است كه بتوان در قالب تامين مالي جمعي، سرمايه‌‎هاي خرد را به سمت و سوي توليد، حوزه‌هاي صنعتي و شركت‌هايي كه فناوري محور و دانش بنيان هستند، سرازير كرد. وي افزود: هدف از اين تفاهم‌نامه، بهره‌مندي از ظرفيت‌هاي جهاد دانشگاهي به عنوان يك سازمان بزرگ كه بخشي از بار توسعه دانش بنيان و فناوري محور را در كشور پيش مي‌‎برد، است تا در حوزه تامين سرمايه به يك هم افزايي برسيم. ميرحسيني عنوان كرد: ضرورت دارد جهاد دانشگاهي به عنوان يكي از بازوهاي توسعه فناوري كشور طرح‎هايي كه واجد شرايط تامين مالي جمعي هستند را معرفي كرده و ما با استفاده از ابزار تامين مالي جمعي، بخشي از سرمايه اوليه آنها را تامين كنيم. مدير سكوي هم آفرين اظهار داشت: با توجه به ظرفيت جهاد دانشگاهي در حوزه ضمانتنامه و صندوق‌ها، مي‎تواند خدمات جانبي به فعالان حوزه توليد ارايه داده و مسير را براي آنها هموارتر كند. مسعود ابراهيمي، معاون جهاددانشگاهي و رييس سازمان تجاري‌سازي فناوري و اقتصاد دانش بنيان در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه بين جهاد دانشگاهي و تامين مالي جمعي هم آفرين گفت: رويكرد جديدي كه در سازمان تجاري‌سازي دنبال مي‌شود، به جاي توسعه ساختارسازي راغب هستيم كار را از طريق شركاي بخش خصوصي كه حرفه‌اي‌تر هستند انجام دهيم و آن را توسعه دهيم.
وي اظهار داشت: به نطر مي‌رسد اين موضوع يكي از مجموعه كارهايي است كه به نتيجه آن به لحاظ افزايش دانش فني و نگاه ويژه به زيست بوم كشور اميدوار هستيم.اميدواريم بتوان هم افزايي زيادي بين دو مجموعه صورت گيرد. محمد صادق انصاري، معاون راهبري پارك‌ها و مراكز رشد و توسعه كسب و كار سازمان تجاري‌سازي در ادامه اين نشست عنوان كرد: در راستاي سياست‎هاي جديد جهاد دانشگاهي، بحث تجاري‌سازي دستاورد فناوري با اولويت پژوهشگران جهاد و مجموعه شركت‌هايي كه در ساختارهاي نوآوري مستقر هستند، به عنوان يك اولويت مطرح شده اند
وي تصريح كرد: حداكثر ۲۰ درصد درآمد جهاد از بودجه‌هاي ملي و ۸۰ درصد اعتبارات جهاد به صورت خودگردان تامين مي‌شود، به واسطه همين موضوع، در دوره مديرت جديد چه در جهاد و چه در سازمان، نگاه ويژه به تعامل و ارتباط با بخش خصوصي در حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري و مالي مي‌شود. انصاري عنوان كرد: امروز شاهد انعقاد تفاهم‎نامه ‎با مجموعه هم‌آفرين با موضوع سرمايه‌گذاري جمعي هستيم. به‌طور كلي، جهاد دانشگاهي در ٧ صندوق سهامدار است؛ لذا براي طرح‌‎هاي داخلي جهاد و همچنين براي طرح‌هاي شركت‌ها يا هسته‌‎هايي كه در ساختارهاي نوآوري هستند، اين اقدام و تفاهم‌نامه بسيار مطلوب ارزيابي مي‌شود.

ارسال نظر