كودكان را از فضاي مجازي دور نگه داريد

كودكان را از فضاي مجازي دور نگه داريد

۱۴۰۲/۰۸/۲۳ - ۰۱:۴۰:۱۷
کد خبر: ۳۰۱۰۷۱
كودكان را از فضاي مجازي دور نگه داريد

يكي از مسائلي كه اين روزها والدين به آن توجهي ندارند دسترسي كودكان بالاي ۱۰ سال به فضاي مجازي است متاسفانه برخي والدين حتي براي فرزندان خود با سن پايين صفحه اينستاگرام درست مي‌كنند و باعث مي‌شوند تا فرزندشان خيلي زودتر از آنچه كه بايد با فضاي مجازي آشنا شود. اما نكته اينجاست كه اين قبيل اقدامات چه تاثيرات منفي مي‌تواند در پي داشته باشد.

نوشين منافي

يكي از مسائلي كه اين روزها والدين به آن توجهي ندارند دسترسي كودكان بالاي ۱۰ سال به فضاي مجازي است متاسفانه برخي والدين حتي براي فرزندان خود با سن پايين صفحه اينستاگرام درست مي‌كنند و باعث مي‌شوند تا فرزندشان خيلي زودتر از آنچه كه بايد با فضاي مجازي آشنا شود. اما نكته اينجاست كه اين قبيل اقدامات چه تاثيرات منفي مي‌تواند در پي داشته باشد. در درجه اول شما فرزند خود را در سيلي از اخبار بد، شايعه‌ها و همچنين دروغ‌هايي قرار مي‌دهيد كه ديگران براي بهتر نشان دادن زندگي خود در فضاي مجازي به آن دست مي‌زنند. وقتي شما به كودك ۱۰ ساله خود اين امكان را مي‌دهيد كه در فضايي مانند اينستاگرام فعاليت كند در واقع كاري مي‌كنيد كه او از كتاب خواندن، تحقيق كردن و حتي بازي كردن كه مقتضي سن اوست فاصله بگيرد. بچه‌ها بيش از بزرگ‌ترها اسير ظاهرسازي‌هاي فضاي مجازي مي‌شوند. برخي مي‌خواهند از سلبريتي‌ها و افراد مشهور در زمينه‌هاي مختلف الگو‌برداري كنند و شما نمي‌دانيد كه الگوي انتخاب شده از سوي فرزند شما اصلا براي او مناسب است يا نه. والديني كه اجازه فعاليت در فضاي مجازي را به كودكان خود حداقل قبل از سن ۱۵ سالگي مي‌دهند باعث مي‌شوند تا كودكان بيش از پيش از دنياي واقعي فاصله گرفته و زندگي را براي خود تخيل كنند كه در دروغ‌هاي اينستاگرامي آن را مي‌بينند و باور مي‌كنند. سال‌هاست كه در كشورهاي اروپايي و امريكايي اين مطلب مطرح مي‌شود كه حتي انتشار عكس كودكان در صفحه اينستاگرامي پدر و مادر بدون رضايت كودك كاري اشتباه است و در اين زمينه تحقيقات بسياري انجام شده است. شما نمي‌توانيد كودك خود را تبديل به يك اينفلوئنسر فضاي مجازي كنيد و به وسيله او درآمد داشته باشيد. اتفاقي كه متاسفانه در كشور ما هم رخ داده و هستند افرادي كه با استفاده از 
شيرين زباني بچه‌هاي خود دست به چنين كاري زده‌اند و به درآمدهاي ميليوني رسيده‌اند. در حالي كه معلوم نيست اين كودك بعد از اينكه به سن بلوغ رسيد با چنين اتفاقي چه برخوردي داشته باشد و چقدر اين فكر در ذهنش راه پيدا كند كه مورد سوءاستفاده پدر و مادر خود قرار گرفته است. در واقع چنين برخوردهايي با كودكان نوعي از كودك‌آزاري به شمار مي‌رود و متاسفانه از نظر حقوقي در قوانين ما براي چنين موقعيت‌هايي جرم‌انگاري نشده است و به همين خاطر است كه بسياري از افراد با فراغ‌بال دست به چنين كارهايي مي‌زنند و فرزندان خود را به وسيله‌اي براي امرار معاش در فضاي مجازي تبديل كرده‌اند. مساله اينجاست كه اگر نظارت درستي در اين بين صورت بگيرد بايد با والديني كه چنين خطاهايي را مرتكب مي‌شوند برخورد قانوني صورت بگيرد. اما متاسفانه از آنجايي كه پدر و مادر و به خصوص پدر به هر شكل و صورتي ولي بچه‌ها به حساب مي‌آيند قانون در اين موارد بسيار ناقص است و نمي‌تواند از حقوق اين كودكان دفاع كند. در نهايت بايد گفت استفاده زودهنگام كودكان از فضاي مجازي آنها را افرادي سطحي و ظاهربين بار خواهد آورد و عواقب آن در بزرگسالي گريبانگيرشان خواهد شد.

ارسال نظر