آتش‌سوزي در ۴۰۹ هكتار از ابتداي پاييز تاكنون

آتش‌سوزي در ۴۰۹ هكتار از ابتداي پاييز تاكنون

۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۲:۱۲:۱۸
کد خبر: ۳۰۰۸۸۴
آتش‌سوزي در ۴۰۹ هكتار از ابتداي پاييز تاكنون

 فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور با تاكيد براينكه ۸۰ درصد آتش‌سوزي‌هاي شريان‌هاي مناطق چهارگانه منشأ انساني دارند، اظهار كرد: از ابتداي پاييز تاكنون آتش‌سوزي در ۱۲ استان به مساحت ۴۰۹ هكتار گزارش شده است كه منشأ انساني و سهوي داشته است و با رعايت برخي نكات كوچك به‌راحتي مي‌توان ميزان آنها را كاهش داد و حتي به صفر رساند. جمشيد محبت‌ خاني در گفت‌وگو با ايسنا درباره آمار آتش‌سوزي جنگل‌ها از ابتداي پاييز تاكنون در مناطق چهارگانه محيط زيست اظهار كرد: تاكنون آتش‌سوزي در ۱۲ استان به مساحت ۴۰۹ هكتار در مناطق چهارگانه گزارش شده است كه بيشترين ميزان و فراواني اين آتش سوزي‌ها در استان‌هاي كردستان با ۱۷۴ هكتار، زنجان ۱۰۱ هكتار و مازندران ۳۵ هكتار بوده است.

 فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور با تاكيد براينكه ۸۰ درصد آتش‌سوزي‌هاي شريان‌هاي مناطق چهارگانه منشأ انساني دارند، اظهار كرد: از ابتداي پاييز تاكنون آتش‌سوزي در ۱۲ استان به مساحت ۴۰۹ هكتار گزارش شده است كه منشأ انساني و سهوي داشته است و با رعايت برخي نكات كوچك به‌راحتي مي‌توان ميزان آنها را كاهش داد و حتي به صفر رساند. جمشيد محبت‌ خاني در گفت‌وگو با ايسنا درباره آمار آتش‌سوزي جنگل‌ها از ابتداي پاييز تاكنون در مناطق چهارگانه محيط زيست اظهار كرد: تاكنون آتش‌سوزي در ۱۲ استان به مساحت ۴۰۹ هكتار در مناطق چهارگانه گزارش شده است كه بيشترين ميزان و فراواني اين آتش سوزي‌ها در استان‌هاي كردستان با ۱۷۴ هكتار، زنجان ۱۰۱ هكتار و مازندران ۳۵ هكتار بوده است. وي با تاكيد بر اينكه منشأ اصلي بيشتر اين آتش‌سوزي‌ها انساني و به‌صورت سهوي بوده است و جرم تلقي نمي‌شود، گفت: بيش از ۸۰ درصد آتش‌سوزي‌ها در شريان‌هاي مناطق چهارگانه محيط زيست منشأ انساني و غيرعمدي دارد بنابراين با رعايت برخي نكات مي‌توانيم ميزان آنها را كاهش دهيم يا به صفر برسانيم.  فرمانده يگان حفاظت محيط زيست كشور ادامه داد: در برخي مواقع هنگام حضور در طبيعت براي گذران امور آتش روشن مي‌كنيم اما بهتر است كه آتش روشن نشود و در صورت نياز نيز در مقياس كوچك باشد و در نهايت نيز حتما آن را به‌طور كامل خاموش كنيم. وي پسماندهاي رها شده در طبيعت را از عوامل وقوع آتش‌سوزي ذكر كرد و گفت: برخي زباله‌ها به‌ويژه زباله‌هاي شيشه‌اي به‌صورت ذره‌بين عمل و نور و حرارت خورشيد را چند برابر مي‌كنند و در نهايت منجربه آتش‌سوزي مي‌شوند علاوه بر آن عمده آتش‌سوزي‌هايي كه با منشأ انساني و غيرعمدي اتفاق مي‌افتند، به دليل روشن كردن آتش است.

ارسال نظر