مهمان طلاي تالار شيشه‌اي كدام شركت است؟

۱۴۰۲/۰۸/۲۰ - ۰۱:۱۲:۱۰
کد خبر: ۳۰۰۸۵۶

مالك رحمتي، رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: تنها معدن طلاي زرشوران در حال آماده‌سازي براي عرضه از طريق بازار سرمايه است و درباره ديگر شركت‌ها و معادن بايد از شركت‌هاي مادر تخصصي سوال شود كه معدن يا شركتي را آماده عرضه دارند يا خير. مالك رحمتي، رييس سازمان خصوصي‌سازي درباره واگذاري معادن كشور به بخش خصوصي اينچنين پاسخ داد: در واقع معدني به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود، شركت‌هاي معادني كه دولتي هستند واگذار خواهند شد.

تيتركوتاه| مالك رحمتي، رييس سازمان خصوصي‌سازي گفت: تنها معدن طلاي زرشوران در حال آماده‌سازي براي عرضه از طريق بازار سرمايه است و درباره ديگر شركت‌ها و معادن بايد از شركت‌هاي مادر تخصصي سوال شود كه معدن يا شركتي را آماده عرضه دارند يا خير.
مالك رحمتي، رييس سازمان خصوصي‌سازي درباره واگذاري معادن كشور به بخش خصوصي اينچنين پاسخ داد: در واقع معدني به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود، شركت‌هاي معادني كه دولتي هستند واگذار خواهند شد. بايد گفت در حال حاضر هم هيچ معدني به صورتي تكي آماده واگذاري نيست. تنها معدن طلاي زرشوران در حال آماده‌سازي براي عرضه از طريق بازار سرمايه است و درباره ديگر شركت‌ها و معادن بايد از شركت‌هاي مادر تخصصي سوال شود كه معدن يا شركتي را آماده عرضه دارند يا خير.

ارسال نظر