پروانه فعاليت ۱۳ شركت خدمات بار هوايي تعليق شد

پروانه فعاليت ۱۳ شركت خدمات بار هوايي تعليق شد

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۳:۵۹:۳۲
کد خبر: ۳۰۰۷۶۳

سازمان هواپيمايي كشوري از تعليق پروانه فعاليت ۱۳ شركت خدمات بار هوايي به مدت ۳ ماه خبر داد. به گزارش تسنيم، سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد

سازمان هواپيمايي كشوري از تعليق پروانه فعاليت ۱۳ شركت خدمات بار هوايي به مدت ۳ ماه خبر داد. به گزارش تسنيم، سازمان هواپيمايي كشوري اعلام كرد: پروانه فعاليت شركت‌هاي خدمات بار هوايي پاسارگاد ترابر امين، آسان رسان درخشش، آرين كار، پرواز بران ترنم، پگاهان سير فرشتگان، فرود ايمن بار اكسين، علمدار، گل بكسان، جهان يخچال بار، آناسير شمس هاشمي، آريا گشت آدينه بجنورد، گروه علمدار سفير بندر و لار پرواز سما به مدت 3 ماه تعليق شد. شروع به كار مجدد شركت‌هاي مذكور پس از پايان مدت اعلام شده منوط به رعايت كامل مفاد آيين نامه مذكور و صدور گواهي سازمان هواپيمايي كشوري است.

ارسال نظر