رشد ۵۷ درصدي صدور پروانه ساختماني در بافت‌هاي فرسوده

رشد ۵۷ درصدي صدور پروانه ساختماني در بافت‌هاي فرسوده

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۳:۵۸:۱۱
کد خبر: ۳۰۰۷۶۰

مديرعامل شركت بازآفريني شهري، گفت: صدور پروانه ساختماني در بافت فرسوده در سه‌ماهه اول امسال، به صورت ميانگين ۵۷ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايرنا محمد آييني گفت: صدور پروانه ساختماني در بافت فرسوده در سه ماهه اول امسال، به صورت ميانگين ۵۷ درصد افزايش يافته است. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ادامه داد: صدور پروانه ساختماني در ۱۵۲ شهر روند افزايشي دارد.

مديرعامل شركت بازآفريني شهري، گفت: صدور پروانه ساختماني در بافت فرسوده در سه‌ماهه اول امسال، به صورت ميانگين ۵۷ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايرنا محمد آييني گفت: صدور پروانه ساختماني در بافت فرسوده در سه ماهه اول امسال، به صورت ميانگين ۵۷ درصد افزايش يافته است. مديرعامل شركت بازآفريني شهري ادامه داد: صدور پروانه ساختماني در ۱۵۲ شهر روند افزايشي دارد. وي گفت: در سه ماهه دوم سال، به دليل مشكلي كه براي بيمه پروانه‌ها پيش آمد، صدور پروانه رشد كمتري (حدود ۲۰ درصد) داشت، اما با پيگيري‌ها، دوباره از مهر ماه شاهد روند رو به رشد صدور پروانه هستيم. آييني تاكيد كرد: با اقدامات انجام شده براي تسهيل صدور پروانه، پيش‌بيني مي‌شود در بهمن امسال شاهد رشد قابل توجهي در آمار صدور پروانه ساختماني باشيم.

ارسال نظر