تامين مالي ۲۷۰۰ ميليارد توماني از بازار سرمايه

تامين مالي ۲۷۰۰ ميليارد توماني از بازار سرمايه

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۳:۴۳:۲۰
کد خبر: ۳۰۰۷۵۰

رضا عيوضلو، عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصي تامين مالي مناطق آزاد از طريق بازار سرمايه با اشاره به اينكه تامين مالي مناطق آزاد از بازار سرمايه به سال ۹۸ بازمي‌گردد، گفت: تاكنون ۱۰ تا ۲۰ شركت، ۲۷۰۰ ميليارد تومان از بازار سرمايه تامين مالي كردند. در حال حاضر چابهار نيز براي تامين مالي درخواست داده است.

رضا عيوضلو، عضو هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست تخصصي تامين مالي مناطق آزاد از طريق بازار سرمايه با اشاره به اينكه تامين مالي مناطق آزاد از بازار سرمايه به سال ۹۸ بازمي‌گردد، گفت: تاكنون ۱۰ تا ۲۰ شركت، ۲۷۰۰ ميليارد تومان از بازار سرمايه تامين مالي كردند. در حال حاضر چابهار نيز براي تامين مالي درخواست داده است. علاوه براين؛ موافقت اصولي منطقه آزاد كيش نيز صادر شده و در دست اجراست. او افزود: مناطق آزاد با استفاده از عرضه سهام شركت‌هايشان در بورس و فرابورس مي‌توانند از ظرفيت بازار سرمايه بهره گيرند. عضو هيات‌مديره سازمان بورس با تاكيد براينكه سال ۱۳۹۹، ۱۶ شركت، سال ۱۴۰۰، ۲۶ شركت و سال ۱۴۰۱، ۶۳ شركت از طريق اوراق‌هاي بلندمدت تامين مالي انجام دادند، اضافه كرد: اميد مي‌رود تعداد شركت‌هايي كه از ظرفيت اين بازار بهره مي‌گيرند روز به روز ارتقا يابد. عيوضلو بيان كرد: در سال ۱۴۰۱ تعداد اوراق منتشره سي درصد بوده است كه در مقايسه با سال ۹۵ تقريبا ۲ برابر شده است كه اين عدد در بانك‌ها بسيار كمتر بوده است. او، ميزان اوراق بلندمدت در بازار سرمايه را بالغ بر ۶۶۰ همت ذكر كرد و گفت: از اين طريق ۲۳۲ تامين مالي انجام شده است. اين درحالي است كه در سال۱۳۹۶ مجموع اوراق ۶۶ همت بود كه از اين ميزان ۱۰ همت متعلق به بخش خصوصي بوده است. عيوضلو با بيان‌اينكه مجموع اوراق در سال ۱۴۰۱ دو برابر افزايش يافته است، اضافه كرد: اين امر نشان‌دهنده افزايش نقش بازار سرمايه است.

ارسال نظر