مغايرت برنامه‌هاي توليد سوخت فسيلي با اهداف اقليمي
سازمان ملل اعلام كرد

مغايرت برنامه‌هاي توليد سوخت فسيلي با اهداف اقليمي

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۲۳:۳۱:۳۷
کد خبر: ۳۰۰۷۴۱

سازمان ملل و محققان اعلام كردند توليد جهاني سوخت فسيلي در سال ۲۰۳۰، بيش از دو برابر سطح توليدي خواهد بود كه براي دستيابي به اهداف اقليمي تعيين شده در توافقنامه آب و هوايي پاريس در سال ۲۰۱۵، مناسب محسوب مي‌شود. به گزارش ايسنا، در آستانه نشست جهاني اقليمي COP ۲۸ كه در ۳۰ نوامبر در امارات عربي متحده آغاز مي‌شود، گزارش برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) با ارزيابي شكاف در كاهش توليد سوخت فسيلي و آنچه براي دستيابي به اهداف آب و هوايي لازم است، منتشر شد.

سازمان ملل و محققان اعلام كردند توليد جهاني سوخت فسيلي در سال ۲۰۳۰، بيش از دو برابر سطح توليدي خواهد بود كه براي دستيابي به اهداف اقليمي تعيين شده در توافقنامه آب و هوايي پاريس در سال ۲۰۱۵، مناسب محسوب مي‌شود. به گزارش ايسنا، در آستانه نشست جهاني اقليمي COP ۲۸ كه در ۳۰ نوامبر در امارات عربي متحده آغاز مي‌شود، گزارش برنامه محيط زيست سازمان ملل متحد (UNEP) با ارزيابي شكاف در كاهش توليد سوخت فسيلي و آنچه براي دستيابي به اهداف آب و هوايي لازم است، منتشر شد.  پلوي آچاكولويسوت، دانشمند موسسه محيط زيست استكهلم (SEI) و نويسنده اصلي اين گزارش در يك نشست مطبوعاتي گفت: حذف تدريجي سوخت فسيلي، يكي از موضوعات محوري است كه در نشست COP ۲۸ مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.  وي خاطرنشان كرد: لازم است كشورها براي حفظ هدف 5/1 درجه سانتيگراد، تمام سوخت‌هاي فسيلي را حذف كنند.  تحت پيمان پاريس، كشورها متعهد به هدف بلندمدت محدود كردن ميانگين افزايش دما به كمتر از دو درجه سانتيگراد بالاتر از سطح قبل از صنعتي شدن و تلاش براي محدود كردن آن به 5/1 درجه سانتيگراد هستند.  در حالي كه دانشمندان مي‌گويند استفاده از سوخت‌هاي فسيلي بايد كاهش يابد تا اين هدف تحقق پيدا كند، كشورها نتوانسته‌اند به هيچ توافق بين‌المللي در خصوص تعيين تاريخ‌ براي حذف استفاده از زغال سنگ، گاز يا نفت دست پيدا كنند.  اين گزارش، ۲۰ توليدكننده بزرگ سوخت فسيلي را مورد بررسي و تحليل قرار داد و دريافت كه اين توليدكنندگان قصد دارند در سال ۲۰۳۰، در مجموع حدود ۱۱۰ درصد سوخت فسيلي بيشتر از ميزاني كه براي محدود كردن گرمايش به ۱.۵ درجه سانتيگراد مناسب است، توليد كنند.  همچنين برنامه توليد آنها ۶۹ درصد بيشتر از ميزان ضروري براي محدود كردن افزايش دو درجه‌اي گرمايش است. 
در اين گزارش آمده است كه هيچ يك از ۲۰ كشور براي كاهش توليد زغال سنگ، نفت و گاز در راستاي محدود كردن گرمايش به ۱.۵ درجه سانتيگراد، تعهد نداده‌اند. 
در اين بيانيه خاطرنشان شده كه ۱۷ كشور متعهد شده‌اند كه به سطح كربن خنثي دست پيدا كنند اما بيشتر آنها به ترويج، عرضه يارانه، حمايت و برنامه‌ريزي براي توسعه توليد سوخت فسيلي ادامه مي‌دهند. 
بر اساس گزارش رويترز، طبق اين گزارش، ۲۰ كشور مورد بررسي، ۸۲ درصد از توليد جهاني سوخت فسيلي و ۷۳ درصد مصرف را تشكيل مي‌دهند و شامل استراليا، چين، نروژ، قطر، بريتانيا، امارات و امريكا مي‌شوند. 

ارسال نظر