عدالت اقتصادي با حمايت از اقتصاد شناسنامه‌دار

عدالت اقتصادي با حمايت از اقتصاد شناسنامه‌دار

۱۴۰۲/۰۸/۱۷ - ۰۱:۱۸:۲۳
کد خبر: ۳۰۰۶۸۲

هادي خاني رييس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در دهمين نمايشگاه كيش اينوكس اظهار كرد: اشخاصي كه در جريان قانون مبارزه با پولشويي هستند در جريان هستند كه قوانين آن از ابعاد مختلف قابل بررسي است، آن بخشي كه مربوط به اين جلسه است مي‌توان به حمايت از اقتصاد شناسنامه‌دار از طريق شناسايي فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان اشاره كرد اگر اين امر به درستي صورت گيرد شاهد عدالت‌پذيري اقتصاد خواهيم بود.

هادي خاني رييس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي، در دهمين نمايشگاه كيش اينوكس اظهار كرد: اشخاصي كه در جريان قانون مبارزه با پولشويي هستند در جريان هستند كه قوانين آن از ابعاد مختلف قابل بررسي است، آن بخشي كه مربوط به اين جلسه است مي‌توان به حمايت از اقتصاد شناسنامه‌دار از طريق شناسايي فعاليت‌هاي اقتصادي پنهان اشاره كرد اگر اين امر به درستي صورت گيرد شاهد عدالت‌پذيري اقتصاد خواهيم بود. او افزود: در بعد خارجي، آحاد جامعه مي‌دانند با وجود تحريم‌هاي ظالمانه اقدامات موثري به منظور ثبات و توسعه اقتصاد در اين حوزه توسط دولت صورت پذيرفته، اميدواريم بتوانيم منافع اقتصادي را بهتر از گذشته در حوزه بين‌الملل اجرا كنيم. رييس مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي بيان كرد: ظرفيت‌هاي قانون مبارزه با پولشويي، بدين نحو است كه اشخاصي كه به عنوان اقتصاد شناسنامه‌دار ورود مي‌كنند اغلب آسيب‌هايي را از جانب اشخاص پرريسك مي‌بينند، در همين راستا در تلاش هستيم تا مطابق قانون اشخاص خطرآفرين را مورد شناسايي قرار دهيم تا مانع از دخالت آنها در اقتصاد شناسنامه‌دار شويم در همين راستا از مديران مي‌خواهيم تا همكاري لازم را انجام دهند. خاني گفت: در حوزه‌هاي مختلف بورس، بيمه، بانك و ... نظام‌هايي را تنظيم كرده‌ايم تا مانع از اثر‌گذاري اشخاص پرريسك در اقتصاد شناسنامه‌دار شويم. او در پايان بيان كرد: از تمام اشخاصي كه در حوزه مالي فعاليت مي‌كنند مي‌خواهيم كه به منظور شفافيت و برقراري عدالت در حوزه اقتصاد مدارك خود را به صورت شفاف ارايه كنند.

ارسال نظر