سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس عرضه می‌شود

سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس عرضه می‌شود

۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۱۳:۵۰:۰۲
کد خبر: ۳۰۰۶۴۱
سهام صندوق ذخیره فرهنگیان در بورس عرضه می‌شود

نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه صندوق ذخیره فرهنگیان را مکلف کردند تا سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه کند.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نمایندگان مجلس صندوق ذخیره فرهنگیان را مکلف کردند تا سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه کند و به هیچ وجه بنگاه‌داری نکند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت صبح امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۲ بند چ ماده ۸۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«تبصره -۲ وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را با هدف تعیین وضعیت حقوقی و در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آنها، نقش پذیری فرهنگیان در هیأت امنا و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی و رفع تعارض منافع مورد بازنگری قرار داده و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین این صندوق مکلف است سهام مدیریتی خود را از طریق بورس عرضه نموده و به هیچ وجه بنگاه داری نکند.»

همچنین تبصره ۱ بند چ ماده ۸۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.


ارسال نظر