كارت‌هاي بازرگاني بر اساس 4 شاخص رتبه‌بندي مي‌شوند

كارت‌هاي بازرگاني بر اساس 4 شاخص رتبه‌بندي مي‌شوند

۱۴۰۲/۰۸/۱۶ - ۰۱:۳۴:۴۹
کد خبر: ۳۰۰۶۲۳

مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري پايا از رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در سامانه جامع تجارت بر اساس چهار شاخص خبر داد. مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري پايا با بيان اينكه كارت‌هاي بازرگاني بر اساس چهار شاخص در سامانه جامع تجارت رتبه‌بندي مي‌شوند، گفت: شاخص‌هاي مسووليت‌پذيري، مالي، شاخص‌هاي كسب‌وكار كمي و كسب‌وكار كيفي ازجمله شاخصه‌هايي هستند كه كارت‌هاي بازرگاني بر اساس آن رتبه‌بندي مي‌شوند.

مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري پايا از رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني در سامانه جامع تجارت بر اساس چهار شاخص خبر داد. مديرعامل شركت رتبه‌بندي اعتباري پايا با بيان اينكه كارت‌هاي بازرگاني بر اساس چهار شاخص در سامانه جامع تجارت رتبه‌بندي مي‌شوند، گفت: شاخص‌هاي مسووليت‌پذيري، مالي، شاخص‌هاي كسب‌وكار كمي و كسب‌وكار كيفي ازجمله شاخصه‌هايي هستند كه كارت‌هاي بازرگاني بر اساس آن رتبه‌بندي مي‌شوند. عليرضا سارنج، با اشاره به اينكه در اين ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت، امتياز هر بازرگان را بر مبناي 1000 تعريف مي‌كند، توضيح داد: بر اين اساس براي شاخص‌هاي مسووليت‌پذيري (100 امتياز)، شاخص‌هاي مالي (300 امتياز)، شاخص‌هاي كسب‌وكار كمي (350 امتياز) و شاخص‌هاي كسب‌وكار كيفي (250 امتياز) در نظر گرفته شده است. او اظهار كرد: سه شاخص مسووليت‌پذيري، مالي و كسب‌وكار كمي به‌صورت اتوماتيك و با استفاده از سازوكارهاي داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر مبناي اطلاعات موجود در پايگاه‌هاي اطلاعاتي مانند گمرك، بانك مركزي، سامانه جام و... محاسبه مي‌شود. ارزيابي شاخص چهارم يعني شاخص‌هاي كسب‌وكار كيفي اما توسط شركت‌هاي رتبه‌بندي انجام مي‌شود. مديرعامل رتبه‌بندي اعتباري پايا با بيان اينكه كارت‌هاي بازرگاني فعالان اقتصادي (حقيقي و حقوقي) از دي‌ماه سال 1398 رتبه‌بندي شده است، اضافه كرد: بر اين اساس هر بازرگان بايد بر اساس رتبه‌اي كه در سامانه جامع تجارت كسب مي‌كند اقدام به ثبت سفارشات خود كند. سارنج با بيان اينكه اين خدمات حاصل همكاري شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان بورس و اوراق بهادار است؛ گفت: با توجه به سياست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر كنترل و نظارت بر فعاليت‌هاي واردكنندگان و دارندگان از سال 1398 يكي از بخش‌هاي اين رتبه‌بندي به شركت‌هاي رتبه‌بندي اعتباري واگذار شد تا بر مبناي يك شيوه‌نامه مورد تأييد هر سه نهاد، اين خدمات ارايه شود. او همچنين تأكيد كرد: دريافت و ارزيابي اطلاعات و اسناد كيفي فعالان اقتصادي (اطلاعات و اسناد مربوط به كيفيت فعاليت فعالان اقتصادي ازجمله استانداردهاي اخذ شده، نظام‌نامه‌هاي تدوين شده، گواهينامه‌ها، دوره‌هاي آموزشي، سابقه تحصيلي و كاري اعضا هيات‌مديره و مديران ارشد، مديريت منابع انساني و...) بر اساس شيوه‌نامه مورد تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت است. سارنج در ادامه با بيان اينكه فعاليت شركت‌هاي رتبه‌بندي زيرنظر نهادهاي مالي است؛ گفت: به همين دليل محاسبه كارمزد اين خدمات از سمت سازمان بورس و اوراق بهادار و بر اساس تعداد كاركنان بيمه‌شده شركت و درآمد عملياتي سال گذشته (يك ده هزارم مبلغ فروش) شركت محاسبه مي‌شود. او همچنين خطاب به فعالان اقتصادي براي انتخاب شركت رتبه‌بندي نيز اين نكته را اضافه كرد: با توجه به نوپا بودن اين صنعت و آشنا نبودن فعالان اقتصادي با رتبه‌بندي كارت‌هاي بازرگاني، اشخاص حقيقي و حقوقي بايد شركتي را انتخاب كنند كه بيشترين راهنمايي و پشتيباني را در تمام مراحل اين ارزيابي به آنان ارايه دهد.

ارسال نظر