پذيرش اولين طرح در محيط آزمون بازار سرمايه

پذيرش اولين طرح در محيط آزمون بازار سرمايه

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۰۰:۴۱:۳۷
کد خبر: ۳۰۰۵۳۷

حسن فرج‌زاده، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس شوراي راهبري محيط‌هاي آزمون بازار سرمايه با بيان‌اينكه طرح توكن‌سازي دارايي‌هاي مالي براي اجرا در محيط آزمون بازار سرمايه مجوز لازم را كسب كرده است، گفت: اين مجوز پس از بررسي‌هاي متعدد از جوانب فني، پولشويي، فقهي و حقوقي براي اجرا به مدت شش ماه اعطا شد وامكان تمديد آن براي شش ماه ديگر با تاييد شوراي راهبري وجود دارد.

سنا| حسن فرج‌زاده، معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس شوراي راهبري محيط‌هاي آزمون بازار سرمايه با بيان‌اينكه طرح توكن‌سازي دارايي‌هاي مالي براي اجرا در محيط آزمون بازار سرمايه مجوز لازم را كسب كرده است، گفت: اين مجوز پس از بررسي‌هاي متعدد از جوانب فني، پولشويي، فقهي و حقوقي براي اجرا به مدت شش ماه اعطا شد وامكان تمديد آن براي شش ماه ديگر با تاييد شوراي راهبري وجود دارد. وي با بيان‌اينكه دراين طرح، يكي از نهادهاي مالي به عنوان مجري و يك شركت فعال در حوزه فناوري به عنوان متقاضي توكن‌سازي دارايي‎‌هاي مالي در نظر گرفته شدند، اضافه كرد: دراين طرح واحدهاي سرمايه‌گذاري سه صندوق از نوع كالايي، با درآمد ثابت وسهامي مبناي توكن‌سازي قرار گرفته و به ازاي ميزان مشخصي از واحدهاي سرمايه‌گذاري توكن منتشر خواهد شد؛ به‌طوري‌كه توكن‌ها ويژگي‌هاي مالكيتي واحدهاي سرمايه‌گذاري را خواهند داشت. معاون اجرايي سازمان بورس و اوراق بهادار و رييس شوراي راهبري محيط‌هاي آزمون بازار سرمايه تاكيد كرد: مجوز حضور در محيط آزمون، نوعي مجوز فعاليت محدود است كه به متقاضي اين امكان را مي‌دهد تا در يك چارچوب مشخص و برخي تخفيفات در اجراي قوانين و مقررات، فعاليت قابل رصدي را اجرا كند تا متقاضي، مجري، نهاد ناظر و ساير ذينفعان مربوطه ماهيت آن فعاليت را بهتر بشناسند. به گفته فرج‌زاده؛ مجوز توكن‌سازي در يك چارچوب كنترل شده و درقالبي مشخص ارايه شده و در دوره فعاليت نهاد مالي و متقاضي، امكان شناخت بهتر و تنظيم‌گري متناسب با اين پديده براي نهاد ناظر امكان‌پذير مي‌شود.

ارسال نظر