ارايه آمارهاي فصلي و كوتاه‌مدت متغيرهاي كلان مطابق با استانداردهاي جهاني است

ارايه آمارهاي فصلي و كوتاه‌مدت متغيرهاي كلان مطابق با استانداردهاي جهاني است

۱۴۰۲/۰۸/۱۵ - ۰۰:۲۱:۲۳
کد خبر: ۳۰۰۵۲۳

يكسان نبودن نتايج محاسبات مربوط به رشد اقتصادي دو نهاد آماري كشور موضوع جديدي نيست. درتبيين دلايل فني اختلاف در ارقام محاسبه شده در خصوص رشد اقتصادي توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران مي‌توان به تفاوت سال پايه ارقام محاسباتي، بهره‌گيري از طرح‌هاي آماري مستقل به منظور برآورد عملكرد برخي بخش‌هاي اقتصادي و همچنين زمان متفاوت جمع‌آوري آمار و اطلاعات اشاره كرد.

مدير مسوول محترم روزنامه تعادل
با سلام، 
احتراما پيرو انتشار مطلبي با عنوان «آمار واقعي رشد يا آمارسازي از رشد؟» در تاريخ 6 آبان‌ماه سال جاري در روزنامه تعادل توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود: 
ارايه آمارهاي فصلي و كوتاه‌مدت متغيرهاي كلان مطابق با استانداردهاي جهاني است
يكسان نبودن نتايج محاسبات مربوط به رشد اقتصادي دو نهاد آماري كشور موضوع جديدي نيست. درتبيين دلايل فني اختلاف در ارقام محاسبه شده در خصوص رشد اقتصادي توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران مي‌توان به تفاوت سال پايه ارقام محاسباتي، بهره‌گيري از طرح‌هاي آماري مستقل به منظور برآورد عملكرد برخي بخش‌هاي اقتصادي و همچنين زمان متفاوت جمع‌آوري آمار و اطلاعات اشاره كرد.
 همچنين ارايه آمارهاي فصلي و كوتاه‌مدت متغيرهاي كلان مختص به كشورمان نيست و ساير كشورها نيز مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده جهاني، تهيه و ارايه آمارهاي كوتاه‌مدت به خصوص آمارهاي فصلي را انجام مي‌دهند. لازم به ذكر است كه حساب‌هاي ملي فصلي بانك مركزي، شامل مجموعه‌اي از سري‌هاي زماني است كه در يك چارچوب حسابداري استاندارد هماهنگ شده‌اند. 
تعاريف، مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و قواعد حسابداري ملي فصلي همانند حساب‌هاي ملي سالانه است و مهم‌ترين اهدافي كه در تدوين حساب‌هاي ملي سالانه در نظر گرفته مي‌شوند در حساب‌هاي ملي فصلي نيز مصداق دارند. 
هدف عمده از حساب‌هاي ملي فصلي فراهم ساختن تصويري از تحولات جاري اقتصاد است. به علاوه، تحليل روابط پويا بين متغير‌هاي كلان اقتصادي، تجزيه و تحليل سيكل‌هاي تجاري، بررسي وضعيت اقتصاد در كوتاه‌مدت يا تحت شرايط تورمي و در نهايت كنترل نتايج حساب‌هاي ملي سالانه از ديگر مزاياي حساب‌هاي ملي فصلي به شمار مي‌آيند.
 ذكر اين نكته نيز حائز اهميت است كه محاسبه و برآورد حساب‌هاي ملي فصلي بر مبناي داده‌ها و اطلاعات قابل اتكاء دوره جاري انجام مي‌گيرد. لذا مزيت اصلي حساب‌هاي ملي فصلي، ارايه تصوير كنوني بخش واقعي اقتصاد به منظور اتخاذ تصميم در مورد روند فعلي آن است.  همچنين يادآور مي‌شود كه برآورد ارزش افزوده فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي در بازه زماني سه‌ماهه يا فصلي نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور به تفكيك رشته فعاليت‌ها در سه‌ماهه جاري نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزايش يا كاهش سطح ارقام يا رشد آنها مواجه بوده است.
در پايان خاطرنشان مي‌سازد، نظرات نگارنده مقاله ياد شده حاكي از عدم آشنايي كافي با موضوع آمار حساب‌هاي ملي فصلي است. لازم به يادآوري است كه آمارهاي اقتصادي در كليه كشورها در مقاطع زماني ماهانه، فصلي و سالانه تهيه و طبق روال معمول منتشر مي‌شود. لذا نظرات نشريه مذكور به لحاظ مباحث فني مورد تاييد نمي‌باشد.‏/ 6220294
اداره روابط عمومي

ارسال نظر