بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف صاحب اختیار شد
معاون حقوقی رئیس‌جمهور خبر داد:

بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف صاحب اختیار شد

۱۴۰۲/۰۸/۱۲ - ۱۶:۳۵:۰۱
کد خبر: ۳۰۰۳۷۵
بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف صاحب اختیار شد

به گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور مصوب شده کمترین دخالت توسط قوه قضائیه در تصمیمات بانک مرکزی برای برخورد با بانک‌های متخلف صورت بگیرد.

محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: با نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شد که کمترین دخالت توسط قوه قضائیه در تصمیمات بانک مرکزی صورت بگیرد تا سیاست‌گذار پولی اختیار برخورد با بانک‌هایی که زیان انباشته و اضافه برداشت دارند را داشته باشد.

به گزارش مهر، وی افزود: بانک مرکزی به عنوان مجوز دهنده به بانک‌ها این اختیار را دارد با بانک‌هایی که ناترازی دارند، زیان انباشته دارند یا اضافه برداشت دارند برخورد کند و در صورت لزوم مجوز آنها را لغو کند و اجازه ندهند این بانک‌ها با اقتصاد کشور و با معیشت مردم بازی کنند.

ارسال نظر