روند صعودي بارش‌هاي پاييزي در كلان‌شهرها

روند صعودي بارش‌هاي پاييزي در كلان‌شهرها

۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۰۱:۳۵:۲۵
کد خبر: ۳۰۰۳۲۳
روند صعودي بارش‌هاي پاييزي در كلان‌شهرها

بر اساس داده‌هاي سازمان هواشناسي كشور، طي هفت روز گذشته منتهي به ۹ آبان در كشور به‌طور ميانگين حدود ۰.۵ ميليمتر بارندگي ثبت شد و بيشتر كلان‌شهرها افزايش بارش را نسبت به بلندمدت تجربه كردند.

بر اساس داده‌هاي سازمان هواشناسي كشور، طي هفت روز گذشته منتهي به ۹ آبان در كشور به‌طور ميانگين حدود ۰.۵ ميليمتر بارندگي ثبت شد و بيشتر كلان‌شهرها افزايش بارش را نسبت به بلندمدت تجربه كردند. در كلان‌شهر اصفهان طي هفت روز گذشته ۱.۱ میلیمتربارندگي ثبت شده است كه نسبت به بارش ۰.۷ ميليمتري بلندمدت، ۰.۳ ميليمتر افزايش داشته است.  تبريز طي هفت روز گذشته تنها ۰.۸ ميليمتر بارندگي دريافت كرده كه در مقايسه با بارش ۷.۶ ميليمتري بلندمدت ۶.۸ ميليمتر افزايش داشته است. اين در حالي است كه كلان‌شهر تهران طي هفت روز گذشته هيچ بارشي دريافت نكرده است. ميزان بارندگي‌هاي اين استان در بلندمدت ۹.۲ ميليمتر و درواقع بارش‌هاي اين بازه زماني نسبت به بلندمدت ۹.۲ ميليمتر كاهش داشته است. 

ارسال نظر