آغاز فرآيند اجرايي نخستين شهرك تخصصي صنفي استان فارس در شيراز

۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۰۰:۲۱:۱۴
کد خبر: ۳۰۰۲۸۶

مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس از آغاز فرآيند اجرايي نخستين شهرك تخصصي صنفي استان فارس در شيراز خبر داد و گفت: عمليات اجرايي اين شهرك تخصصي به منظور آماده‌سازي براي واگذاري در دستور كار شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس قرارگرفته است. سيد مصطفي هاشمي در جلسه مجمع اصلاحيه بودجه سال 1402و پيشنهادي سال 1403اين شركت كه با حضور معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در شيراز برگزار شد افزود: با پايان يافتن مراحل اخذ استعلامات و تملك اين شهرك تخصصي، برنامه‌ريزي براي اجراي طرح‌هاي زيرساختي انجام شده است.

سعيده ناصري| مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس از آغاز فرآيند اجرايي نخستين شهرك تخصصي صنفي استان فارس در شيراز خبر داد و گفت: عمليات اجرايي اين شهرك تخصصي به منظور آماده‌سازي براي واگذاري در دستور كار شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس قرارگرفته است. سيد مصطفي هاشمي در جلسه مجمع اصلاحيه بودجه سال 1402و پيشنهادي سال 1403اين شركت كه با حضور معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران در شيراز برگزار شد افزود: با پايان يافتن مراحل اخذ استعلامات و تملك اين شهرك تخصصي، برنامه‌ريزي براي اجراي طرح‌هاي زيرساختي انجام شده است. مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس با بيان اينكه شهرك تخصصي صنفي شيراز با مشاركت مجتمع اقتصادي كميته امداد حضرت امام خميني (ره) در اراضي به مساحت 97هكتار در جاده نيروگاه سيكل تركيبي احداث مي‌شود گفت: اين شهرك تخصصي ظرفيت استقرار 2000واحد صنفي با پيش بيني اشتغال 8هزار نفر را خواهد داشت. هاشمي افزود: در شهرك تخصصي صنفي شيراز انواع صنوف توليدي و توزيعي و اصناف مزاحم شهري مستقر خواهند شد با اشاره به اهميت ساخت شهرك‌هاي صنفي در استان خاطرنشان كرد: رفع آلودگي صوتي و زيباسازي شهري و همچنين ارايه خدمات مطلوب‌تر در شهرك‌ صنفي از مزيت‌هاي احداث اين شهرك‌ است. مديرعامل شركت شهرك‌هاي صنعتي فارس تصريح كرد: احداث شهرك‌هاي صنفي علاوه بر رشد و توسعه صنعت و اقتصاد استان، موجب كاهش مشكلات ترافيكي در بافت شهري خواهد شد. وي با بيان اينكه توليد، توزيع و خدمات بخش مهمي از اقتصاد است كه اصناف در آن نقش پررنگي دارند گفت: رويكرد اصلي تقويت واحدهاي صنفي توليدي است كه كلان‌شهر شيراز در اين زمينه از ظرفيت بالايي برخوردار است و مي‌توان با راه‌اندازي اين شهرك، ظرفيتهاي توليدي و صادرات محور اصناف توليدي را ارتقا داد. هاشمي با قدرداني ازحمايت‌هاي صورت گرفته، اظهار كرد: شهرك صنفي شيراز بر اساس برنامه زمان‌بندي تا 18ماه آينده به مرحله واگذاري به متقاضيان برسد.

ارسال نظر