ماليات بر ارزش افزوده جديد از واردات حذف شد

ماليات بر ارزش افزوده جديد از واردات حذف شد

۱۴۰۲/۰۸/۱۱ - ۰۰:۱۸:۵۹
کد خبر: ۳۰۰۲۸۳

با نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دريافت ماليات ارزش افزوده جديد از واردات لغو شد. به گزارش ايلنا، پيگيري گمرك ايران درباره حل اختلاف درباره وصول ماليات ارزش افزوده جديد از واردات به نتيجه رسيد و با نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دريافت اين ماليات ملغي شد

با نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دريافت ماليات ارزش افزوده جديد از واردات لغو شد. به گزارش ايلنا، پيگيري گمرك ايران درباره حل اختلاف درباره وصول ماليات ارزش افزوده جديد از واردات به نتيجه رسيد و با نظر معاونت حقوقي رياست‌جمهوري دريافت اين ماليات ملغي شد .در مكاتبه اخير معاونت حقوقي رياست‌جمهوري آمده است كه «در خصوص ابهامات مطروحه پيرامون «واريز معادل دوازده در هزار ارزش گمركي كالاهاي وارداتي موضوع ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شوراي اسلامي به حساب تمركز وجوه وزارت كشور» به استحضار مي‌رساند: حكم ماده ۴۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 مجلس شوراي اسلامي كه در ذيل فصل نهم (تخصيص انتقال و توزيع ماليات) ذكر شده صرفاً مربوط به توزيع ماليات بر ارزش افزوده بوده و متضمن اخذ عوارض جديد از صاحبان كالا علاوه بر ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده مقرر در ماده (۷) قانون مذكور نيست.» بر اين اساس، با توجه به تفسير صورت گرفته از سوي معاونت حقوقي موضوع مورد اختلاف مذكور حل و مساله دريافت ماليات بر ارزش افزوده جديد از واردات لغو شد.

ارسال نظر