بخش خانگي در فصل تابستان 46 ميليارد كيلووات ساعت برق مصرف كرد

۱۴۰۲/۰۸/۱۰ - ۰۴:۰۲:۱۹
کد خبر: ۳۰۰۲۱۳
بخش خانگي در فصل تابستان 46 ميليارد كيلووات ساعت
برق مصرف كرد

سخنگوي صنعت برق دستاوردهاي مديريت مصرف برق در تابستان 1402 را به روايت آمار تشريح كرد و گفت: ميزان مصرف بخش صنعتي كشور در سال 1400 و در 4 ماهه گرم سال 36،7 ميليارد كيلووات ساعت بود و در سال 1402 به 46 ميليارد كيلووات ساعت رسيد

سخنگوي صنعت برق دستاوردهاي مديريت مصرف برق در تابستان 1402 را به روايت آمار تشريح كرد و گفت: ميزان مصرف بخش صنعتي كشور در سال 1400 و در 4 ماهه گرم سال 36،7 ميليارد كيلووات ساعت بود و در سال 1402 به 46 ميليارد كيلووات ساعت رسيد كه نشان مي‌دهد در سال 1402 رشد مصرف برق صنايع به 24 درصد رسيده است كه رقم قابل توجهي است.
به گزارش ايلنا از وزارت نيرو، مصطفي رجبي مشهدي مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران با تاكيد بر تاثير مثبت اجراي طرح پاداش مديريت مصرف برق در بخش خانگي گفت: خوشبختانه با اجراي طرح پاداش صرفه‌جويي شاهد نتايج بسيار خوبي در تامين برق پايدار همه مشتركان به ويژه مشتركان صنعتي بوديم.
رجبي مشهدي با اشاره به آمار به دست آمده 4 ماه گرم تابستان جاري گفت: در سال 1400، 48 ميليارد كيلووات ساعت انرژي مصرفي برق در بخش خانگي بوده كه در سال 1402 با رشد منفي نسبت به سال 1400 به 46 ميليارد كيلووات ساعت رسيده است. به عبارت ديگر حتي اگر رشد متوسط 5 درصدي در حوزه خانگي را داشته باشيم توانستيم حدود 7 ميليارد كيلو وات‌ساعت انرژي كمتري در بخش خانگي مصرف كنيم و اين همكاري خوب بخش خانگي با صنعت برق نشان مي‌دهد درسال جاري حدود 2200 ميليارد تومان پاداش صرفه جويي به 40% از مشتركان پرداخت كرديم.
سخنگوي صنعت برق ادامه داد: خوشبختانه حدود يك سوم از اين قبوض به صورت بستانكار يا قبض رايگان صادر شده و هنوز مبالغ بستانكاري پاداش در قبض بعدي آنها تسويه مي‌شود و اگر ميزان پاداش از ميزان قبض برق مصرف آنها بيشتر باشد قبض‌ها به صورت رايگان صادر خواهد شد. به عبارت ديگر مشتركاني كه قبض‌شان بستانكار بوده در نوبت‌هاي بعدي قبض‌شان به صورت رايگان يا به صورت پاداشي كه برايشان درج شده و از مبلغ صورتحساب دوره بعد صادر شود، كاسته خواهد شد. رجبي مشهدي تصريح كرد: ميزان مصرف بخش صنعتي كشور در سال 1400 و در 4 ماهه گرم 36،7 ميليارد كيلووات ساعت بود و در سال 1402 به 46 ميليارد كيلووات ساعت رسيد. به عبارتي ما در اين بخش حدود بيش از 9 ميليارد كيلووات ساعت انرژي بيشتري به صنايع تحويل داديم كه نشان مي‌دهد در سال 1402 به نسبت سال 1400 رشد مصرف برق حدود 24 درصد شده كه رقم قابل توجهي است. رجبي مشهدي در پايان از همكاري تمامي مشتركان به خصوص مشتركان خانگي كه ضمن برخورداري از پاداش صرفه‌جويي سال جاري به تامين برق پايدار كمك كردند، تشكر كرد.

ارسال نظر