پرداخت ۷۱ هزار ميليارد تومان سود به سهامداران بورس

پرداخت ۷۱ هزار ميليارد تومان سود به سهامداران بورس

۱۴۰۲/۰۸/۰۹ - ۰۰:۴۳:۱۵
کد خبر: ۳۰۰۱۲۵

اطلاعات منتشر شده از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در خصوص جزييات واريز سود سهامداران در هفته اول آبان ماه سال جاري حاكي از آن است كه ۱۶ ناشر سود جاري و سنواتي ۵۲۱ هزار و ۸۲۹ سهامدار را كه شامل يك هزار و ۸۰ ميليارد تومان مي‌شود را با حساب سجامي سرمايه‌گذاران واريز كرده‌اند.

اطلاعات منتشر شده از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در خصوص جزييات واريز سود سهامداران در هفته اول آبان ماه سال جاري حاكي از آن است كه ۱۶ ناشر سود جاري و سنواتي ۵۲۱ هزار و ۸۲۹ سهامدار را كه شامل يك هزار و ۸۰ ميليارد تومان مي‌شود را با حساب سجامي سرمايه‌گذاران واريز كرده‌اند. بنابر اين گزارش، در هفته اول آبان ماه امسال، ۱۴ شركت «سرمايه‌گذاري‌ تدبيرگران‌ فارس‌ و خوزستان، اقتصادي‌ و خودكفايي‌ آزادگان، توليد ژلاتين‌كپسول‌ ايران، صنايع مس شهيد باهنر، گروه‌ صنعتي‌ و معدني‌ امير، داروسازي‌ تهران‌ دارو، تراكتورسازي ايران، ايران خودرو ديزل، لبنيات پاك، سوژميران، كي‌بي‌سي، ايران تاير، چرخشگر وكاغذپارس» سود جاري ۴۲۷ هزار و ۱۲۲ سهامدار كه شامل يك هزار و ۲۰ ميليارد تومان مي‌شود را توسط سمات و از طريق سامانه سجام واريز كرده‌اند. در اين گزارش آمده كه در هفته ابتدايي آبان ماه امسال، ۲ ناشر «هاي‌وب و تكنوتار» سود جاري ۹۴ هزار و ۷۳۷ سهامدار كه شامل ۶۰ ميليارد و ۳۲۹ ميليون تومان مي‌شود را توسط سمات و از طريق سامانه سجام واريز كرده‌اند. همچنين آمار‌هاي منتشر شده از سوي شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه نشان مي‌دهد كه از ابتداي سال ۱۴۰۲ تا پايان هفته اول آبان ماه، سود جاري و سنواتي ۵۴۶ ناشر، متعلق به ۵۵ ميليون و ۱۰۳ هزار سهامدار كه شامل ۷۱ هزار و ۵۱ ميليارد تومان مي‌شود را توسط سمات و از طريق سامانه سجام واريز شده است.

ارسال نظر