دست دولت در جیب کارگران

۱۴۰۲/۰۶/۱۱ - ۰۸:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۴۳۹۹
دست دولت در جیب کارگران

‬وضعیت‭ ‬صندوق‌های‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬آنقدر‭ ‬وخیم‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مستمری‌ها‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬واریز‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬حالا‭ ‬دیگر‭ ‬بحران‭ ‬موجود‭ ‬به‭ ‬جایی‭ ‬رسیده‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬کاهش‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬کارگران‭ ‬افتاده‭ ‬است‭. ‬تصمیمی‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬شرایط‭ ‬کارگران‭ ‬مشورت‭ ‬با‭ ‬نمایندگان‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بدون‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬انجمن‌های‭ ‬کارگری‭ ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

مساله‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬بر‭ ‬طرف‭ ‬کردن‭ ‬مشکلات‭ ‬معیشتی‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬تورم‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬راهکارهایی‭ ‬برای‭ ‬فشار‭ ‬حداکثری‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬کارگری‭ ‬است‭. ‬اینکه‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬ناگهان‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬از‭ ‬تصمیم‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬سخن‭ ‬می‌گوید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تصمیم‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬اینکه‭ ‬موجب‭ ‬سلب‭ ‬انگیزه‭ ‬کارگران‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬می‌شود‭ ‬موضوعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬نگاه‭ ‬کارشناسانه‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬داشت‭.‬

سوال‭ ‬اصلی‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬واقعا‭ ‬حقوق‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬آنقدر‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬کارگر‭ ‬انگیزه‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد‭. ‬یا‭ ‬مساله‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬مسوولان‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬افراد‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کنند‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬موقعیتی‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬کاری‭ ‬بدهند‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬بتوانند‭ ‬نان‭ ‬بخور‭ ‬و‭ ‬نمیری‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬نیازهای‭ ‬معیشتی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بیاورند‭. ‬مگر‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬کارگر‭ ‬از‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شغلی‭ ‬مناسب‭ ‬به‭ ‬صرف‭ ‬دریافت‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬چشم‌پوشی‭ ‬کند‭ ‬حقوق‭ ‬اصلی‭ ‬را‭ ‬رها‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گرفتن‭ ‬مبلغ‭ ‬ناچیزی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬معیشتی‭ ‬هیچ‭ ‬فایده‌ای‭ ‬ندارد،‭ ‬اکتفا‭ ‬کند‭. ‬این‭ ‬چه‭ ‬استدلالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬مسوولان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تصمیمات‭ ‬یک‭ ‬طرفه‭ ‬و‭ ‬نشست‌های‭ ‬یک‭ ‬جانبه‭ ‬برای‭ ‬زندگی‭ ‬قشر‭ ‬عظیمی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬الان‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬معیشتی‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬مواجه‌اند‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬اینکه‭ ‬دولت‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬وظیفه‭ ‬خود‭ ‬یعنی‭ ‬فراهم‭ ‬آوردن‭ ‬رفاه‭ ‬نسبی‭ ‬برای‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬به‌طور‭ ‬کلی‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬فراموشی‭ ‬سپرده‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬کارگران‭ ‬کسری‭ ‬بودجه‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کند‭ ‬مساله‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬راحتی‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬گذشت‭. ‬

تلاش‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬کاستن از‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری

بازخوانی‭ ‬گفته‌های‭ ‬معاون‭ ‬وزیر

به‭ ‬گزارش‭ ‬ایلنا‭ ‬رعیتی‭ ‬فرد،‭ ‬امقرری‭ ‬بیکاریب‭ ‬و‭ ‬زمانِ‭ ‬به‭ ‬زعم‭ ‬او‭ ‬طولانی‭ ‬پرداخت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬موجب‭ ‬سلب‭ ‬انگیزه‌‭ ‬کارگران‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬دانسته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ادعا‭ ‬کرده‭ ‬پیشنهادِ‭ ‬اماب‭ - ‬که‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‌جانبه‭ ‬و‭ ‬یک‌تنه‭ ‬است‭- ‬کاهش‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری‭ ‬به‭ ‬نیروی‭ ‬کاری‭ ‬است‭. ‬همان‭ ‬نیروی‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بد‭ ‬حادثه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بدکارکردی‌های‭ ‬اقتصاد،‭ ‬شغل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ناگهانی‭ ‬و‭ ‬ناخواسته‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬گرفتن‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری‭ ‬ندارد‭!‬

معاون‭ ‬روابط‭ ‬کار‭ ‬آقای‭ ‬وزیر‭ ‬دقیقاً‭ ‬گفته‭ ‬است: «قانون‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬هم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬اصلاحاتی‭ ‬دارد‭. ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬گسترش‭ ‬دامنه‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬پیشنهاد‭ ‬جدید‭ ‬دامنه‭ ‬پوشش‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دادیم‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬طول‭ ‬مدت‭ ‬ماندگاری‭ ‬مقرری‌بگیران‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬دادیم‭. ‬پیشنهاد‭ ‬ما‭ ‬تغییر‭ ‬جدول‭ ‬پرداخت‭ ‬مقرری‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬پیشنهاد‭ ‬دادیم‭ ‬مقرری‭ ‬مجردینی‭ ‬که‭ ‬بالای‭ ‬۲۴۰‭ ‬ماه‭ ‬بیمه‌پردازی‭ ‬دارند،‭ ‬حداکثر‭ ‬۲۴‭ ‬ماه‭ ‬و‭ ‬مقرری‭ ‬متاهلین‭ ‬حداکثر‭ ‬۳۰‭ ‬ماه‭ ‬تعلق‭ ‬بگیرد‭. ‬این‭ ‬عدد‭ ‬قبلا‭ ‬۳۶‭ ‬ماه‭ ‬برای‭ ‬مجردین‭ ‬و‭ ‬۵۰‭ ‬ماه‭ ‬برای‭ ‬متاهلین‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کار،‭ ‬افراد‭ ‬انگیزه‌ای‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬نداشتند‭. ‬با‭ ‬اصلاح‭ ‬قانون‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬کمک‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬پایداری‭ ‬صندوق‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬بازار‭ ‬کار‭ ‬می‌شود.»

‬کاهش‭ ‬۵۰‭ ‬درصدی زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری

علیرضا‭ ‬ندافی،‭ ‬فعال‭ ‬کارگری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬به‭ ‬تعادل‭ ‬می‌گوید:‬ با‭ ‬احتساب‭ ‬گفته‌های‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬دولت‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تورمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نصف‭ ‬کاهش‭ ‬دهد‭. ‬سوالی‭ ‬که‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬واقعا‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬می‌توان‭ ‬بحران‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬صندوق‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬و‭ ‬فصل‭ ‬کرد‭. ‬مساله‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬کارگران‭ ‬به‭ ‬میل‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬کار‭ ‬بیرون‭ ‬نمی‌آیند‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬کارگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭... ‬دست‭ ‬به‭ ‬تعدیل‭ ‬نیرو‭ ‬بزنند‭. ‬کارگری‭ ‬که‭ ‬تعدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬دریافت‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬ندارد.

او‭ ‬می‌افزاید: ‬اگر‭ ‬قرار‭ ‬باشد‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬تا‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬کاهش‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬یعنی‭ ‬افزایش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬درصدی‭ ‬مشکلات‭ ‬معیشتی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬کارگران‭ ‬یعنی‭ ‬کارگر‭ ‬تنها‭ ‬حمایت‭ ‬ناچیز‭ ‬دولتی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬واهی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬مشکلاتش‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬می‌شود‭. ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬با‭ ‬چه‭ ‬استدلالی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬زمان‭ ‬کنونی‭ ‬پرداخت‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬انگیزه‭ ‬کارگر‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌برد‭. ‬مگر‭ ‬مبلغی‭ ‬که‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬هزینه‌های‭ ‬زندگی‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬قید‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬بزنند‭. ‬

بیگانگی‭ ‬مسوولان‭ ‬با‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬جامعه

این‭ ‬فعال‭ ‬کارگری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬سخنانش‭ ‬می‌گوید‭: ‬متاسفانه‭ ‬چنین‭ ‬اظهارنظرهایی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬روز‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مساله‭ ‬صحه‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬مسوولان‭ ‬با‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬جاری‭ ‬جامعه‭ ‬بیگانه‭ ‬هستند‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کرونا‭ ‬تاکنون‭ ‬کارگران‭ ‬بیشترین‭ ‬قشری‭ ‬بوده‌اند‭ ‬که‭ ‬یا‭ ‬شغل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‌اند‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬نقدینگی‭ ‬در‭ ‬کارگاه‌ها‭ ‬دریافتی‭ ‬شان‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬تاخیر‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬نرخ‭ ‬تورم‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۵۰‭ ‬درصد‭ ‬رسیده‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬می‌گوید‭ ‬که‭ ‬حقوق‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬می‌تواند‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بی‌نیاز‭ ‬کند.

او‭ ‬می‌افزاید‭: ‬این‭ ‬استدلال‭ ‬هیچ‭ ‬منطقی‭ ‬ندارد‭. ‬کارگر‭ ‬اگر‭ ‬بتواند‭ ‬شغلی‭ ‬مناسب‭ ‬با‭ ‬درآمدی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬معیشت‭ ‬او‭ ‬کفاف‭ ‬بدهد‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بیاورد‭ ‬قطعا‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬حقوق‭ ‬ناچیز‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬بسنده‭ ‬نخواهد‭ ‬کرد‭ ‬مساله‭ ‬اینجاست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬و‭ ‬برخلاف‭ ‬ادعاهای‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬۹۰۰‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬طی‭ ‬دوسال‭ ‬گذشته‭ ‬مساله‭ ‬بیکاری‭ ‬نیز‭ ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬مشکلاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬جامعه‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬هستند‭.  ‬ندافی‭ ‬می‌افزاید‭: ‬این‭ ‬اظهارات‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬مجبور‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬کاری‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬حقوقی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬شرایطی‭ ‬بدهند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬دولت‭ ‬بتواند‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬پرداخت‭ ‬بدهی‌های‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬کسری‭ ‬بودجه‭ ‬این‭ ‬صندوق‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬جیب‭ ‬کارگران‭ ‬تامین‭ ‬کند‭. ‬

‬خدمات‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی مدام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آب‭ ‬رفتن‭ ‬است

به‭ ‬گزارش‭ ‬ایلنا‭ ‬در‭ ‬نسخه‌‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬برنامه‭ ‬هفتم‭ ‬توسعه،‭ ‬سنوات‭ ‬ارفاقی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬کارگران‭ ‬مشاغل‭ ‬سخت‭ ‬کاهش‭ ‬یافته؛‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کارگران‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬ده‭ ‬سال،‭ ‬۷‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬گروهی‭ ‬دیگر‭ ‬۵‭ ‬سال‭ ‬سنوات‭ ‬ارفاقی‭ ‬خواهند‭ ‬داشت؛‭ ‬این‭ ‬مقررات‌زدایی‭ ‬تخریبی‭ ‬نیز‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬هدف‭ ‬دارد‭: ‬به‭ ‬تاخیر‭ ‬انداختن‭ ‬بحران‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬بازهم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سلب‭ ‬حقوق‭ ‬کارگران‭! ‬در‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬باید‭ ‬گفت،‭ ‬خدمات‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬بیمه‌ای‭ ‬کارگران‭ ‬مدام‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آب‭ ‬رفتن‭ ‬است؛‭ ‬بازنشستگی‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬موعد‭ ‬عقب‭ ‬می‌افتد،‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری‭ ‬کوتاه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬کارگرانی‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ماه‭ ‬یک‌سوم‭ ‬حقوق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬روز‭ ‬مبادا‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی‭ ‬پس‌انداز‭ ‬می‌کنند،‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬اولیه‭ ‬خود‭ ‬محروم‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬مبادا‭ ‬کسی‭ ‬به‭ ‬دادشان‭ ‬نمی‌رسد.

‬شما‭ ‬که‭ ‬طعم‭ ‬بیکاری‭ ‬را‭ ‬نچشیده‌اید تصمیم‭ ‬نگیرید‭!‬

احسان‭ ‬سهرابی، فعال‭ ‬کارگری، تلاش‭ ‬یک‌جانبه‌‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬اصلاحِ‭ ‬ضد‭ ‬کارگری‭ ‬قانون‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬را‭ ‬ناعادلانه‭ ‬توصیف‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایلنا‭ ‬می‌گوید‭: ‬جناب‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭! ‬اینکه‭ ‬بدون‭ ‬نظرخواهی‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬اصلاحات‭ ‬بیمه‭ ‬بیکاری‭ ‬می‌کنید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پیشنهادِ‭ ‬اماب‭ ‬سخن‭ ‬می‌گویید،‭ ‬جای‭ ‬تاسف‭ ‬دارد؛‭ ‬چرا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬جامعه‌‭ ‬صاحبِ‭ ‬حق‭ ‬نشانده‌اید،‭ ‬چرا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬صاحبان‭ ‬اصلی‭ ‬صندوق‭ ‬تامین‭ ‬اجتماعی،‭ ‬اشماب‭ ‬تصمیم‭ ‬می‌گیرید؟‭!‬

او‭ ‬اضافه‭ ‬می‌کند‭: ‬آقایانی‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬طعم‭ ‬بیکاری‭ ‬را‭ ‬نچشیده‌اند،‭ ‬می‌خواهند‭ ‬حق‭ ‬طبیعی‭ ‬کارگران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬بگیرند‭! ‬هیچ‭ ‬کارگری‭ ‬دوست‭ ‬ندارد‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬۵۵‭ ‬درصدی‭ ‬حقوق‭ ‬ودستمزد‭ ‬بهره‭ ‬ببرد‭! ‬امروز‭ ‬کارگران‭ ‬درگیر‭ ‬بحران‭ ‬معیشت‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬دستمزد‭ ‬مصوب‭ ‬کفاف‭ ‬معیشت‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬نمی‌دهد؛‭ ‬آیا‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬وسوسه‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬نکنند؟‭! ‬مقرری‭ ‬بیکاری،‭ ‬همان‭ ‬کاچی‭ ‬به‭ ‬از‭ ‬هیچی‭ ‬است،‭ ‬کارگر‭ ‬هیچ‭ ‬چاره‌ای‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری‭ ‬می‌گیرد‭....‬ب‭ ‬به‭ ‬گفته‌سهرابی،‭ ‬زمانی‭ ‬می‌توان‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬زمانِ‭ ‬پرداختِ‭ ‬مقرری‭ ‬بیکاری‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سایر‭ ‬زیر‌ساخت‌ها‭ ‬مهیا‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال،‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬باشد،‭ ‬مقرری‭ ‬بگیر‭ ‬صاحبخانه‭ ‬باشد‭ ‬و...

برشی‭ ‬بزرگ‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬نحیف‭ ‬کارگران‭ ‬

او‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭: ‬وزارت‭ ‬محترم‭ ‬کار‭! ‬هیچ‭ ‬کارگری‭ ‬دوست‭ ‬ندارد‭ ‬نه‭ ‬کارش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬بدهد‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬جانش‭ ‬را؛‭ ‬دست‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬حقوق‭ ‬کارگران‌بردارید‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬اخبار‭ ‬را‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬نکنید‭.....‬

اخباری‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬ظاهر‭ ‬ساده‌ای‭ ‬دارد؛ «اصلاح»،‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬عبارت‭ ‬قشنگی‭ ‬در‭ ‬عنوانِ‭ ‬یک‭ ‬خبر‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬زیر‭ ‬پوستِ‭ ‬این‭ ‬ظاهراً‭ ‬اصلاح،‭ ‬تیغِ‭ ‬تعدیل‭ ‬کمین‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬فرصت‭ ‬می‌گردد،‭ ‬فرصتی‭ ‬مناسب‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬برش‭ ‬بزرگ‭ ‬بر‭ ‬تن‭ ‬حقوق‭ ‬نحیف‭ ‬کارگران‭ ‬وارد‭ ‬کند،‭ ‬همان‭ ‬کارگرانی‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬شیفت،‭ ‬بلکه‭ ‬دو‭ ‬یا‭ ‬سه‭ ‬شیفت‭ ‬هم‭ ‬کار‭ ‬کنند‭ ‬بازهم‭ ‬از‭ ‬هزینه‌های‭ ‬زندگی‭ ‬عقب‭ ‬می‌مانند،‭ ‬بازهم‭ ‬اجاره‭ ‬خانه‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬بدهند،‭ ‬سفره‌هایشان‭ ‬خالی‭ ‬است‭.‬

 

ارسال نظر