تحریک صنایع به خلق ارزش جدید در اقتصاد

۱۴۰۲/۰۶/۱۱ - ۰۳:۰۰:۰۰
کد خبر: ۲۱۴۳۹۰
تحریک صنایع به خلق ارزش جدید در اقتصاد

گلناز‭ ‬پرتوی‭ ‬مهر‭|‬ برای‭ ‬اصلاح‭ ‬وضعیت‭ ‬مخرب‭ ‬خام‌فروشی‭ ‬متانول‭ ‬که‭ ‬غیراقتصادی‭ ‬و‭ ‬غیربهینه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خسارات‭ ‬بیشتر،‭ ‬برنامه‭ ‬هفتم‭ ‬توسعه‭ ‬راه‌حلی‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایده‭ ‬اصلی‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬تخفیفات‭ ‬روی‭ ‬نرخ‭ ‬سوخت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬صنایع‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬تنها‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬باشد،‭ ‬همچنین‭ ‬برای‭ ‬صحت‌سنجی‭ ‬از‭ ‬پیشرفت‭ ‬فیزیکی‭ ‬کار‭ ‬مجوز‌های‭ ‬اعطای‭ ‬رانت‭ ‬خوراک‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬بررسی‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

به‭ ‬گزارش‭ ‬خبرنگار‭ ‬‮«‬تعادل‮»‬،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬جدید‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬سه‭ ‬ساله،‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬متانول‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬سطح‭ ‬پایین‌تر‭ ‬در‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬ارتقا‭ ‬یابد‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬برابر‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬متانولی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭.‬ بدین‌صورت‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ارزش‭ ‬هر‭ ‬تن‭ ‬برابر‭ ‬با‭ ‬250‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬تنی‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬مهم‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬صنایع،‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬اعطای‭ ‬تخفیفات‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬سوخت‭ ‬یا‭ ‬خوراک‭ ‬گازی‭ ‬صنایع‭ ‬است‭. ‬

با‭ ‬این‭ ‬وجود‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬صنعت‭ ‬باید‭ ‬موجب‭ ‬افزایش‭ ‬رقابت‌پذیری‭ ‬محصولات‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬مبتنی‭ ‬و‭ ‬مشروط‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬خلق‭ ‬ارزش‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬نباشد،‭ ‬کاملاً‭ ‬به‭ ‬عکس‭ ‬خود‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬اتفاقی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬صنعت‭ ‬متانولی‭ ‬کشور‭ ‬افتاد‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬زیانبار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬بازگو‭ ‬می‌کند‭. ‬

در‭ ‬همین‭ ‬زمینه‭ ‬قاسم‭ ‬ساعدی،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬انرژی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬خبرنگار‭ ‬‮«‬تعادل‮»‬،‭ ‬درباره‭ ‬لزوم‭ ‬اصلاح‭ ‬رویه‭ ‬اعطای‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬پتروشیمی‌های‭ ‬متانولی‭ ‬گفت‭: ‬خوراک‭ ‬برای‭ ‬پتروشیمی‌های‭ ‬متانولی‭ ‬چون‭ ‬تولید‌کننده‭ ‬داخلی‭ ‬هستند‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬اهمیت‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬تضعیف‭ ‬کنیم‭. ‬

وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬کمیسیون‭ ‬وزارت‭ ‬نفت‭ ‬هم‭ ‬معتقدند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬خوراک‭ ‬تامین‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬جدیدی‭ ‬اتخاذ‭ ‬شود‭.  ‬این‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬انرژی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬کارگروهی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬روند‭ ‬اعطای‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬پتروشیمی‌های‭ ‬متانولی‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬برسد‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬پیشنهادات‭ ‬منوط‭ ‬کردن‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‭ ‬سوخت‭ ‬به‭ ‬پتروشیمی‌های‭ ‬متانولی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬است‭.  ‬

این‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬یازدهم‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭: ‬منتظر‭ ‬جمع‌بندی‭ ‬مرکز‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬مجلس، کمیسیون‭ ‬انرژی‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬هستیم‭. ‬

عده‌ای‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬برنامه‭ ‬هفتم‭ ‬توسعه‭ ‬ایران،‭ ‬تغییر‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‌ها‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬سازوکار‭ ‬جدید‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬هفتم‭ ‬توسعه،‭ ‬اعطای‭ ‬یارانه‌ها‭ ‬را‭ ‬مشروط‭ ‬به‭ ‬تکمیل‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬تولید‭ ‬صنعتی‭ ‬می‌کند، که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬اکثریت‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.

‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬خام‭ ‬فروشی‭ ‬صرف‭ ‬محصولات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬تحریک‭ ‬صنایع‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬ارزش‭ ‬اقتصادی‭ ‬جدید‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سود‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬ارایه‭ ‬یارانه‭ ‬انرژی‭ ‬ارزان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬سیاست‭ ‬هدایت‭ ‬منابع‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬توسعه‭ ‬بیشتر‭ ‬بدون‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬است‭.‬

 

ارسال نظر