دنبال واردات خودرو به مناطق آزاد نیستیم

۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - ۰۳:۰۰:۵۹
کد خبر: ۱۹۲۴۶۸

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد گفت: خواهان واردات صرف خودرو به مناطق آزاد نیستیم؛ بلکه دنبال سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطقیم. به گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به شایعه پراکنی‌ها و تشویش اذهان عمومی که به صورت هدفمند و به منظور تخریب دولت فسادستیز سیزدهم انجام پذیرفته است، بدین‌وسیله دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی به منظور شفاف‌سازی، موارد ذیل را به اطلاع عموم می‌رساند: 1. درخواست ارسالی به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت سرمایه‌گذاری خارجی در بخش حمل و نقل عمومی و سازمانی در مناطق آزاد کیش و قشم بوده است و به هیچ‌وجه بحث واردات صرف خودرو مطرح نبوده و در روش سرمایه‌گذاری خارجی به هیچ‌وجه مالکیت خودرو به اشخاص منتقل نشده و صرفاً توسط شرکت سرمایه‌گذار و با مالکیت آن شرکت مدیریت می‌شود. 2. بر اساس ظرفیت بند ۴ از مصوبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ هیات محترم وزیران، سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه حمل و نقل عمومی را مجاز شمرده و این دبیرخانه به جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی مناطق آزاد در آستانه برگزاری جام جهانی ۲۰۲۲ قطر از تمامی پیشنهادات سرمایه‌گذاران خارجی در چهارچوب قوانین و مقررات استقبال می‌کند. در بند چهارم مصوبه هیات وزیران مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ در خصوص ایین نامه اجرایی واردات خودرو آورده شده است: واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی با تأیید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برای استفاده در شبکه حمل و نقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود. 3. طبق مصوبه مذکور، مسوول تهیه دستورالعمل مربوطه وزارت صمت و کشور است که پس از معرفی سرمایه‌گذاران خارجی توسط دبیرخانه شورای عالی، طبق دستورالعمل فوق‌الذکر تصمیم قطعی اتخاذ خواهد شد. 4. بدیهی است واردات خودرو صرفاً بر اساس سامانه موجود در وزارت صمت و با تشخیص و اهلیت سنجی توسط این وزارت خانه به صورت عادلانه در مورد همه متقاضیان برقرار خواهد بود که البته متفاوت از بحث سرمایه‌گذاری خارجی است.

 

ارسال نظر