رونمایی از ظرفیت‌های صنعتی برای افزایش رقابت‌پذیری

رونمایی از ظرفیت‌های صنعتی برای افزایش رقابت‌پذیری

۱۳۹۷/۰۴/۰۷ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۴۴۵۵

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میزبان نشستی با حضور هیاتی از کشور کره‌جنوبی و مدیرانی از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بود تا از برنامه بازنشر دانش وزارت استراتژی و تامین مالی کره‌جنوبی‌ در‌خصوص ارتقای رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی ایران رونمایی شود. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران، بر اساس تعهدی که دولت کره‌جنوبی به سازمان ملل متحد دارد، وزارت استراتژی و تامین مالی کره همه ساله طی برنامه بازنشر دانش

(Knowledg Sharing Program) تجارب توسعه اقتصادی و صنعتی این کشور را به سایر کشورهای در حال توسعه انتقال می‌دهد. در ایران این برنامه با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و وزارت استراتژی و تامین مالی کره طی مدت 9ماه، مورد نگارش و تدوین قرار گرفت که در نشست اتاق تهران، پیشنهادهای سیاستی این برنامه برای افزایش رقابت‌پذیری در صنایع پتروشیمی و دارو و تجهیزات پزشکی تشریح شد. در آغاز این نشست، دبیرکل اتاق تهران در سخنانی به الزامات توسعه صنعتی در ایران اشاره کرد و گفت: برای دستیابی به توسعه صنعتی، باید استراتژی بلندمدت صنعتی در شرایط با ثبات سیاسی و اقتصادی کشور مشخص و معلوم باشد تا با استفاده از این خطوط راهنما، به کارگیری از سرمایه‌گذاری خارجی، نوآوری و ارتقای کیفیت صنعتی فراهم شود. بهمن عشقی افزود: توسعه صنعتی زمانی رخ خواهد داد که علاوه بر سرمایه‌گذاری مناسب، توسعه تکنولوژی نیز شکل گیرد حال آنکه باید ضمن عرضه کالای صنعتی، به موضوع تقاضا برای صرف این کالاها نیز در کشور فراهم شود.

به گفته او از جمله الزامات در رخداد توسعه صنعتی، توجه به مصرف داخلی در کنار اهتمام به مقوله صادرات کالاهای صنعتی است. دبیرکل اتاق تهران با بیان اینکه روند سرمایه‌گذاری در ایران در حوزه ماشین‌آلات صنعتی، جزو مهمی از فرآیند توسعه صنعتی محسوب می‌شود، افزود: بر اساس آمار موسسات بین‌المللی، سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ایران طی سال 2017میلادی، معادل 19.7درصد بوده که این رقم طی دست‌کم 14سال گذشته کمترین میزان است. به گفته او، این در حالی است که میانگین جهانی نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی طی سال 2017 میلادی، معادل 25.6درصد است که این رقم برای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه 28.5درصد و برای اقتصادهای نوظهور آسیایی در حدود 40درصد بوده است. دبیرکل اتاق تهران سپس به آمار دیگری اشاره کرد و گفت: سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی کشور در سال 2004 برابر با 15.8درصد و در سال 2017 این رقم به 12.4درصد رسیده است.

 

ارسال نظر