مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

معرفی صنایع گران در میانه پاییز

شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 2/8 و 4/14 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 4/7 و 5/14 درصدی مواجه شده است.

معرفی صنایع گران در میانه پاییز
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ۰۲:۴۵:۱۷
| | |

تعادل|

شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در آبان‌ماه 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 2/8 و 4/14  درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 4/7 و 5/14  درصدی مواجه شده است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، رشته فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیر فلزی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «چوب و کاغذ»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «لاستیک و پلاستیک» بیشترین سهم کاهش تولید داشته‌اند. همچنین رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش آبان نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت‌های «چوب و کاغذ»، «شیمیایی (بجز دارو)» و «دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند. بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد، در آبان 1401 رشته فعالیت‌های «دارو» و «معدن» بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «کک و پالایش» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه و بالاترین نرخ رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت دارو پش از آنکه در سه ماه فصل تابستان بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه منفی 17/1 درصدی داشت و در آبان‌ماه مجددا با افزایش قیمت مواجه بود و نرخ رشد ماهانه 8/2 درصدی داشته است.

    وضعیت تولید وفروش صنعتی‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در آبان امسال را منتشر کرده است که بر اساس آن در این ماه، شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 2.8 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 4.7 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 12 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. رشته فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیر فلزی» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیتهای «چوب و کاغذ»، «شیمیایی (بجز دارو) » و «لاستیک و پلاستیک « بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.  همچنین طی آبان ماه 1401 نسبت به ماه قبل، رشته فعالیت‌های «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیتهای «چوب و کاغذ»، «کاشی و سرامیک» و«شیمیایی (بجز دارو) » بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند. همچنین در آبان ماه 1401 شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 14.4 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 14.5 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 12رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 3 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته‌اند. رشته فعالیتهای «تجهیزات برقی»، «ماشین‌آلات و تجهیزات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیتهای «چوب و کاغذ»، «شیمیایی (بجز دارو) » و «دارو» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.  همچنین در این ماه نسبت به ماه قبل بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی» و «خودرو و قطعات» بوده و بیشترین سهم در کاهش شاخص فروش متعلق به رشته فعالیتهای «چوب و کاغذ» و « کک و پالایش» بوده است. در آبان ماه 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیتهای صنعتی بورسی رشد مثبت0.2 درصدی را ثبت کرده است و لیکن روند نزولی رشد نقطه‌به‌نقطه تداوم یافته است و با 5.2 درصد کاهش نسبت به ماه قبل، به 36 درصد رسیده است. میانگین سالانه شاخص قیمت هم در آبان ماه 1401 روند نزولی یک‌سال اخیر خود را ادامه داد و با 2.7 واحد درصد کاهش نسبت به ماه قبل، میزان 50.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد. در آبان ماه 1401، شاخص تولید و فروش شرکتهای صنعتی بورسی از ابتدای دوره محاسبه شاخص) ابتدای 1397 تاکنون (عملکرد کم نظیری داشته است؛ در این ماه شاخصها نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 2 /8 و 4/14 درصد ی مواجه شده است، همچنین نسبت به ماه قبل با افزایش 4/7 و 5/14 درصدی مواجه شده است. نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید صنعت در آبان‌ماه افزایش داشته است، همچنین انتظارات تولید برای ماه آینده کاهشی است. در آبان ماه، در بخش صنعت همچنان شرکتها با کمبود تقاضای ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر کشور روبرو هستند و میزان فروش شرکتها با کاهش روبرو است که منجر به افزایش موجودی انبار شده است. از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز و کمبود نقدینگی باعث شده تا شرکتها در تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو باشند. 

    کدام فعالیت‌ها رشد قیمت داشتند؟

بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد، در آبان ماه 1401 رشته فعالیت‌های «دارو» و «معدن» بالاترین نرخ رشد ماهانه و رشته فعالیت‌های «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «کک و پالایش» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه و بالاترین نرخ رشد سالانه را تجربه کرده‌اند. رشته فعالیت دارو پش از آنکه در سه ماه فصل تابستان بیشترین رشد قیمت ماهیانه را ناشی از حذف تدریجی ارز ترجیحی دارو ثبت کرده بود، در مهرماه نرخ رشد ماهیانه منفی 1/17 درصدی داشت و در آبان ماه مجددا با افزایش قیمت مواجه بود و نرخ رشد ماهانه 2/8 درصدی داشته است. براساس نتایج به دست آمده، رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نیز نسبت به ماه پیش 17 واحد درصد افزایش یافته و به 71 درصد رسیده است و میانگین سالانه قیمت نیز 5/45 درصد افزایش یافته است. یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماه‌های ابتدایی سال مشمول حذف ارز ترجیحی شد، رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود. بررسی روند قیمت‌ها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است. با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر، رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خرداد ماه به حدود 45 و 50 درصد رسید، لیکن در ماه‌های بعد و پس از تخلیه اثر این شوک به‌شدت کاهش یافت و در مرداد، شهریور و مهر رشد منفی را ثبت کرد، اما در آبان ماه 1 واحد درصد افزایش یافته و رشد مثبت 2/0 درصدی داشته است. به‌طور مشابه رشد نقطه به نقطه قیمت در این رشته فعالیت هم از تیر ماه مسیر نزولی را طی کرده است و در آبان به 5/132 درصد رسیده است؛ لازم به ذکر است میانگین سالانه قیمت در این رشته فعالیت 107 درصد افزایش یافته است.

    وضعیت شرکت‌های معدنی بورسی

در آبان ماه 1401، شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 1/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 8/16 درصدی مواجه شده است. همچنین، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 4/18 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 3/36 درصدی مواجه شده است. با توجه به کاهش تولید کنسانتره در آبان ماه و سهم 34 درصدی کنسانتره از کل محصولات معدنی، شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش یافته است، اما شاخص فروش باتوجه به افزایش فروش گندله (فروش صادراتی) نسبت به ماه قبل و ماه مشابه قبل افزایش یافته است.

Taadol-07-2

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران