افت شدید واردات تراز تجاری مرداد را مثبت کرد

تصویر آماری کالاهای دپو شده

طبق اعلام گمرک ایران، تراز تجاری در مردادماه مثبت یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار شد. اما آمار اعلامی، گویای این است که این تراز مثبت در نتیجه افت شدید واردات در مردادماه ثبت شده است.

تصویر آماری کالاهای دپو شده
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ۲۳:۰۰:۰۰
| | |

تعادل |

طبق اعلام گمرک ایران، تراز تجاری در مردادماه مثبت یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار شد. اما آمار اعلامی، گویای این است که این تراز مثبت در نتیجه افت شدید واردات در مردادماه ثبت شده است. جزییات آمارهای منتشر نشان می‌دهد، در پایان ماه پنجم، سه میلیارد و۵۵ میلیون دلارکالا صادر شده و در مقابل 2میلیارد و۵۵ میلیون دلار کالا به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده، که نسبت به واردات در مردادماه سال ۹۹ از نظر ارزش ۲۶ درصد کاهش داشته و در مقایسه با تیرماه سال جاری یعنی ماه قبل خود، افت 53 درصدی را تجربه کرده است. در همین حال، براساس گزارشی که گمرک ایران اعلام کرده، میزان کالاهای مانده در گمرک و بنادر کشور، از ۵.۲ میلیون تن در فروردین ماه به رقم 6.4 میلیون تن تا پایان خردادماه رسیده، که روند افزایشی دپوی کالاهای اساسی را نشان می‌دهد. اما با پیگیری‌های صورت گرفته، روند ترخیص کالا از مردادماه کمی سرعت گرفته به‌طوریکه تا 13 شهریور روند دپوی کالاها روند کاهشی و رقم 6.1 میلیون تن را نشان می‌دهد. بنابر آمارها از ۴.۳ میلیون تن کالای موجود در انبارها بیشترین میزان مربوط به «ذرت»، تن «گندم»، «جو»، «سویا»، «برنج»، «شکر»، «روغن خام» و «دانه‌های روغنی» است. 

     افت صادرات در مرداد

گمرک ایران، جزییات تجارت خارجی در مرداد ماه امسال را اعلام کرد. طبق این گزارش، در مرداد ماه سال جاری هشت میلیون و ۴۵۲هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان تبادل شد که سهم واردات در این ماه 2 میلیارد و ۵۵ میلیون دلار بود؛ بنابراین تراز تجارت غیر نفتی کشور یک میلیارد و ۲۶۳ میلیون دلار را نشان می‌دهد. سرجمع تجارت غیرنفتی کشور در رویه‌های صادرات و واردات در پنجمین ماه سال ۱۴۰۰ از لحاظ وزنی هشت میلیون و ۴۵۲ هزار تن به ارزش پنج و ۳۷۸میلیون دلار بوده است که سهم صادرات در این ماه (۳۱روز)، هفت میلیون و ۱۴۲هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۲۳ میلیون دلار بوده، که نسبت به صادرات کشور در مرداد ماه سال ۹۹ از لحاظ وزنی بدون کاهش ۹.۵درصدی و از لحاظ ارزش رشد ۵۴ درصدی داشته است. این در حالی است که صادرات کشور در مرداد ماه نسبت به تیرماه امسال با کاهش ۱۴ درصدی در وزن و ۹ درصدی در ارزش همراه بوده است.  براساس این گزارش، مقاصد کالاهای ایرانی در مرداد ماه، «چین» با دو میلیون و ۴۳۶ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۵۰۵میلیون دلار ۳۴درصد وزن و ۴۵ درصد ارزش کل صادرات در مرداد ماه را به خود اختصاص داده است و نسبت به تیرماه کاهش ۱۲ درصدی در وزن و افزایش ۲۰ درصدی در ارزش را تجربه کرده است.

«عراق» هم در این ماه نسبت به تیرماه ۱۸درصد در وزن و ۲۷ درصد در ارزش خرید کالا از ایران کاهش داشته و یک میلیون و ۸۳ هزار تن کالا به ارزش ۳۴۶ میلیون دلار کالا از ایران خریده است. «امارات» با ۷۳۴هزار تن به ارزش ۲۸۵ میلیون دلار (کاهش ۱۳ درصدی در وزن و ۱۹ درصدی در ارزش)، «ترکیه» با ۳۶۲ هزار تن به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار (رشد چهار درصدی در وزن و کاهش ۴۴ درصدی ارزش) و افغانستان با ۳۶۴ هزار تن به ارزش ۱۲۷ میلیون دلار (کاهش ۱۲ درصدی در وزن و ۵۰ درصدی در ارزش) پنج مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی در مردادماه بودند.

     افت شدید واردات در ماه پنجم

در مقابل براساس آمار اعلامی گمرک، میزان واردات در پنجمین ماه سال نیز در۳۱ روز مرداد ماه امسال یک میلیون و ۳۱۰ هزارتن کالا به ارزش 2 میلیارد و۵۵ میلیون دلار به صورت ترخیص قطعی وارد کشور شده که نسبت به واردات در مردادماه سال ۹۹ از لحاظ وزن ۳۶ درصد کاهش واز لحاظ ارزش ۲۶ درصد کاهش داشته است. اما در مقایسه با تیرماه ۱۴۰۰ کاهش ۶۸ درصدی در وزن و۵۳ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

 البته به گفته سخنگوی گمرک، میزان ترخیص درصدی کالا با دستورات معاون اول رییس‌جمهور و دولت سیزدهم ۷۹۸ هزار تن بوده که به دلیل درصدی بودن و تکمیل نشدن اسناد قطعی ترخیص در آمار واردات قطعی اعلام نمی‌شود. 

آمارهای ورود کالا از مبادی وارداتی نیز مهر تاییدی بر افت واردات در این ماه می‌زند، به‌طوری‌که کشورهای مبدا خرید کالاهای وارداتی نیز امارات با ۳۶۸هزار تن به ارزش ۷۱۱ میلیون دلار نسبت به تیرماه کاهش ۷۶درصدی در وزن و ۵۳ درصدی در ارزش واردات قطعی داشته است.

«چین» با ۱۲۷هزارتن کالا به ارزش ۴۷۶میلیون دلار نسبت به ماه قبل کاهش ۶۲درصدی در وزن و ۵۶درصدی در ارزش را تجربه کرده است. «ترکیه» با ۲۶۲هزار تن کالا به ارزش ۲۸۱میلیون دلار کاهش ۳۸درصدی در وزن و ۴۲درصدی در ارزش صادرات به ایران را نسبت به تیرماه را داشته است. «آلمان» با ۸۰هزار تن کالا به ارزش ۱۰۵ میلیون دلار کاهش ۲۸درصدی در وزن و ۲۹درصدی در ارزش کالاهای معامله شده برای بازار ایران را داشته و نهایتا «سوییس» با ۲۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۳ میلیون دلار کاهش ۹۰ درصدی در وزن و ۷۸درصدی در ارزش را برای فروش کالا به ایران در مرداد ماه نسبت به تیر ماه داشته است. اما چه کالاهایی و با چه میزانی در مردادماه وارد کشور شدند؟ مطابق آمارها، در این ماه تلفن همراه با ۲۳۹ میلیون دلار با فاصله زیاد با سایر کالاها در صدر واردات کشور قرار گرفته و پس از آن دانه سویا با ۱۴۷میلیون دلار، ذرت دامی با ۱۱۲ میلیون دلار، گندم با ۷۲میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار قرار دارند. از طرفی، آمار کالاهای عبوری از ایران در پنجمین ماه از سال بیانگر این است که در مرداد ماه امسال ۹۷۴هزارتن کالا ی خارجی از مسیر ایران عبورکرده است که نسبت به کالای عبوری از کشورمان در مرداد ماه ۹۹ که ۵۰۱ هزار تن بوده است رشد ۹۴ درصدی داشته است.

     افزایش دپوی کالاها در سه ماه

در همین حال اما براساس آماری که معاون فنی گمرک اعلام کرده، دپوی کالاهای اساسی در گمرک و بنادر در سال 1400 حجمی بالای پنج میلیون تن بوده است؛ به‌طور‌ی‌که تا پایان فروردین‌ماه موجودی وآنچه در شناورها قرار داشت، حدود ۵.۲ میلیون تن مجموع اعلام شد. اما این رقم در اواخر اردیبهشت‌ماه به ۵.۸ میلیون تن افزایش یافت و در اواسط خردادماه به ۵.۶ میلیون تن رسید. از این میزان حدود ۴.۷ میلیون تن آن موجودی و ۹۲۵ هزارتن نیز در شناورهای در حال تخلیه یا منتظر در لنگرگاه قرار داشت. از جمله دلایلی که سبب افزایش دپوی کالاهای اساسی در فصل بهار امسال نسبت به اواخر سال 99 شد، می‌توان به عدم تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای اساسی بدون ارایه کد رهگیری بانک اشاره کرد. این در حالی است که در همان مقطع با دستور فوری حسن روحانی رییس دولت دوازدهم، مصوبه تمدید و بانک مرکزی موظف به تسریع در تامین ارز برای ترخیص کالاهای اساسی شد. اما در ادامه بازهم روند دپوی کالاها در گمرکات و بنادر کشور افزایشی گزارش شد. به‌طوریکه بنابر اعلام گمرک، موجودی کالاها به ۶.۴ میلیون تن رسید که ۴.۶ موجودی و ۱.۷ میلیون تن نیز در شناورها قرار داشت. ناگفته نماند که مشکل تامین کامیون مورد نیاز بر کندی ترخیص کالا از گمرک نیز دامن زده بود. حال براساس تازه‌ترین اعلام گمرک، در شهریورماه موجودی کالاهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن کاهش یافته که ۴.۵ میلیون تن موجودی در گمرک و بنادر و ۱.۶ میلیون تن در شناورها است.

      روند کاهشی دپویی‌ها از شهریورماه

در همین حال، اما براساس گزارشی که ارونقی معاون فنی گمرک ایران به «ایسنا» اعلام کرده، تا ۱۳ شهریورماه سال جاری حجم موجودی کالاهای اساسی به ۶.۱ میلیون تن رسیده که ۴.۳ میلیون تن آن موجود در انبارها و ۱.۸ میلیون تن در شناورهایی است که پای اسکله قرار داشته یا در حال تخلیه هستند. بر اساس این گزارش، از ۴.۳ میلیون تن کالای موجود در انبارها بیشترین میزان به «ذرت» با ۱.۳ میلیون تن اختصاص دارد. در سایر اقلام نیز ۱۵۰ هزار تن «گندم»، ۸۸۰ هزار تن «جو»، ۸۳۶.۷ تن «سویا»، ۱۶.۲ هزارتن «برنج»، ۲۱۶.۴تن «شکر»، ۶۱۳.۲ تن «روغن خام»، ۳۱۹.۳ تن «دانه‌های روغنی» است. در کنار آن، ۴۶ فروند شناور حاوی کالاهای اساسی نیز به بنادر رسیده که ۱۶ فروند حاوی ۲۵۳.۷ تن کنار اسکله قرار داشته و ۳۰ فروند حاوی بیش از ۱.۵ میلیون تن منتظر در لنگرگاه برای تخلیه کالا هستند، در شناورها اقلامی مانند «گندم، جو، روغن، شکر، دانه‌های روغنی، سویا و ذرت» وجود دارد.

     کدام کالاها دلار 4200 دریافت کردند؟ 

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد، برای سال جاری تا پایان مردادماه، بیش از ۷.۲ میلیون دلار از محل سهمیه ارزی امسال کالاهای اساسی به صورت نقد و اعتباری پرداخت شده است. از تامین ارز انجام شده ۵.۶ میلیون دلار آن مربوط به اقلامی است که با هماهنگی وزارت صمت وجهاد کشاورزی ترخیص شده است؛ شامل ۵۸۰ میلیون دلار «جو»، ۹۳۹ میلیون دلار «دانه‌های روغنی»، ۱.۸ میلیون دلار «ذرت»، ۱.۲ میلیون دلار «روغن خام یا نباتی»، ۵۷۱ میلیون دلار «کنجاله سویا»، ۵۶۴ میلیون دلار «گندم» و ۳۲۲ میلیون دلار برای سایر بوده که این سایر مشخص نیست کدام اقلام را در بر می‌گیرد. همچنین در پنج ماهه ابتدایی امسال ۱.۶ میلیون دلار بابت تامین دارو و تجهیزات پزشکی و آنچه مد نظر وزارت بهداشت بوده تامین ارز شده است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران