بورس

شاخص کل بورس از ۲ میلیون واحد گذشت

طی معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس توانست بعد از ۳۲ دو ماه دوباره وارد کانال دو میلیون واحد شود.