شماره امروز: ۵۴۷

معلولان

  • نمایش «زیرگنبد کبود» با محوریت زندگی توان‌یابان ذهنی و حرکتی به کارگردانی بابک تن از ۲۶ تا ۳۱ خرداد در تماشاخانه استادمحمد پردیس تئاتر تهران روی صحنه می‌رود. در خلاصه داستان «زیرگنبد کبود»

  • معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور معتقد است؛ معلولان خیلی به فکر استخدام دولتی نباشند و بر مهارت‌آموزی،

  • سازمان بهزیستی برای حمایت از آسیب‌دیدگان با مشکل بودجه رو‌به‌رو است

    سازمان بهزیستی امسال فراز و فرودهایی را تجربه کرد که تا پیش از این برایش ناشناخته بود اما آنچه بیش از هر چیز بهزیستی را دچار چالش کرد و این سازمان را در رسیدگی مطلوب به معلولان،

  • مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه طی 3 سال اخیر،

  • معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور از پرداخت عیدی مددجویان این سازمان به اندازه یک ماه مستمری آنها در هفته پایانی اسفندماه خبر داد.