شماره امروز: ۵۴۷

پدر و مادر

  • بحث شهریه‌های چند ده میلیونی مدارس غیرانتفاعی و آموزشی که بعد از دو سال قرار است حضوری باشد، دانش‌آموزانی که فرقی می‌کند در چه مقطعی و چه سنی باشند،

  • خانواده ایرانی، قابل دسترس‌ترین جا برای مردمان ایرانی است، در جامعه‌ غربی خانواده اولین و مهم‌ترین جا برای کنش اجتماعی نیست بلکه فقط یکی از جاها است

  • خشونت خانگی از عوامل متعددی برخوردار است؛ تنبیه والدین و مربیان در دوران کودکی یکی از علل اصلی بروز خشونت و پرخاشگری در دوران بزرگسالی است.

  • نوجوانان برای پیدا کردن احساس تعلق، رفتارهای مثبت و منفی انجام می‌دهند که والدین باید نسبت به این رفتارها، واکنش‌های متفاوتی داشته باشند. جلب‌توجه، قدرت طلبی،

  • زخم‌های باقی مانده روی صورتشان، نفس‌های به شماره افتاده، پاهایی که دیگر توان دویدن ندارند و چشم‌هایی که هر لحظه آماده باریدن است،

  • مسلما ترس از برقراری ارتباط مستقیم، رودررو و حضوری با هم‌کلاسی‌ها و معلمان از جمله دغدغه دانش‌آموزانی است

  • حتی تصورش هم برای خیلی از ما سخت است، اینکه حکم قصاصت آمده باشد، خانواده مقتول با صدای بلند بگویند که رضایت نمی‌دهند،