شماره امروز: ۵۴۷

نیروی انسانی

 • سیاوش محمودی، رییس شورای شهر اهواز گفت: ۶۳۰ نفر در شهرداری اهواز حقوق ماهانه دریافت می‌کنند

 • برای رفع کمبود نیروی انسانی اورژانس نیازمند این هستیم که چارت سازمان اورژانس بازنگری شود. سرپرست سازمان اورژانس کشور با بیان این مطلب در خصوص کمبود نیروی انسانی اورژانس و لزوم استخدام افراد بیشتری گفت:

 • |بیش از یک‌ سال از بحران کرونا در کشور می‌گذرد و در این بین مجموعه کارکنان کادر سلامت کشور با مظلومیت و در اوج کمبود امکانات با تمام سختی‌ها و ناملایمات فراوان در واحدهای عملیاتی خود

 • در یک نظرسنجی مشخص شد

  اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی تبعات قطعی برق در روزها و هفته‌های گذشته بر روی واحدهای تولیدی پرداخته است.

 • حامد مظاهریان، معاون برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا شهرداری تهران گفت:

 • حمید حاج اسماعیلی در یادداشتی در «تعادل» تشریح کرد

  با توجه به این واقعیت که نیروی انسانی یکی از مهم‌ترین گزاره‌های اثرگذار در بحث توسعه پایدار محسوب می‌شوند،

 • یکی از مهم‌ترین گزاره‌های رشد در هر جامعه‌ای نیروی انسانی، ماهر، متخصص و کارا است.