شماره امروز: ۵۴۷

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

 • مرد آمار ایران درگذشت، خبری بهت‌آور که فعالین اقتصادی کشور را متاثر کرد، شاید کمتر کسی در دانشگاه‌های کشور در دو سه دهه اخیر تحصیل کرده باشد

 • معاون دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ بسیار منصفانه بود، گفت:

 • سنا| پیام افضلی کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه سال ۹۹ حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق انجام گفت:

 • روند تحویل اسناد صندوق‌های اجاره‌ای مورد سرقت شعبه دانشگاه بانک ملی ایران در شعبه هفتم تیر این بانک آغاز شده است.

 • چرا وزارت صمت در دقیقه 90 عرضه خودرو در بورس را تعلیق کرد؟

  وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس کالا را به حالت تعلیق در آورد. دلیل این تعلیق هم در نامه مسوولان وزارت صمت به بورس محرمانه اعلام شد!

 • یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه باید اصلاحات لازم در دهک‌بندی خانوار برای دریافت یارانه انجام شود، گفت:

 • تخصیص کارت نان به صورت پایلوت در یک استان اجرا شد

  موضوع «نان»، قاچاق آرد و گندم و همچنین تغییر نرخ آرد صنف و صنعت این روزها به یک سوژه داغ خبری تبدیل شده است؛

 • عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: دولت چنانچه درگیر تصدی‌گری شود برای انجام سیاست هدایت‌گری و حمایتی،