شماره امروز: ۵۴۷

شهری و روستایی

  • در سال گذشته، ۵۱,۸درصد از لوازم برقی خریداری‌شده توسط افراد مورد مطالعه، لوازم برقی تولید داخل، ٣٦.٨درصد تولید خارج و ١١.٤درصد، هر دو نوع لوازم برق داخلی و خارجی بوده است

  • گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد

    نرخ هزینه‌های سالانه یک خانوار ایرانی شهری و روستایی در طول پنج سال، افزایش ۱۹ تا ۳۵ میلیون تومانی داشته که ناشی از تغییرات در مناسبات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی در طول این مدت است.

  • باتوجه به مجموع اقدامات انجام شده پیرامون کاهش آمار بیسوادی در کشور، نرخ باسوادی از ۹۴.۷ درصد در سال ۹۵ به ۹۶.۶ درصد در سال ۹۹ رسیده است.

  • بر اساس گزارش مرکز آمار تورم ماهانه خرداد با 8/1 درصد افزایش 5/2 درصد شد

    گزارش مرکز آمار از تورم خرداد ماه 1400 نشان می‌دهد که نه تنها نرخ تورم دوازده ماهه نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته بلکه تورم نقطه به نقطه و یک ماهه خرداد نیز