شماره امروز: ۵۴۷

استان های مختلف

  • تعادل | طبق اعلام رسمی آموزش و پرورش قرار است که 15 شهریور روز بازگشایی مدارس باشد، اما باز هم همه‌چیز به وضعیت کرونا در شهرها و استان‌های مختلف باز می‌گردد.

  • نرخ تورم فروردین ماه در استان‌های مختلف اعلام شد

    موضوع برآمده از آمارهای تورمی یکی از شاخص‌هایی است که معمولا مورد توجه افکار عمومی قرار می‌گیرد.

  • «تعادل» سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی برای توسعه الگوهای نوین کشاورزی را بررسی می‌کند

    تجربیات عینی نشان می‌دهد که کشاورزی سنتی و کشت محصولات با آب بری زیاد، مشکلات فراوانی را در شهرها و استان‌های مختلف به وجود می‌آورد و نه تنها دردی از هزار توی مشکلات کشاورزان در بخش‌های معیشتی و اقتصادی دوا نمی‌کند