شماره امروز: ۵۴۷

یارانه

 • با تصویب طرح مجلس، 60 میلیون نفر سهمیه کالا می‌گیرند

  چند ماه پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان این مجلس تعدادی از طرح‌های اقتصادی خود را به مراحل نهایی نزدیک کرده‌اند، طرح‌هایی که هرچند مخالفان پرشماری دارد اما به نظر می‌رسد ساکنان بهارستان در اجرای تعدادی از آنها، مصر هستند.

 • دیگر بانک‌ها هم مشتری نیستند

  در سالی که از نظر تامین منابع اعتباری، یکی از سخت‌ترین سال‌های دولت به شمار می‌رود، به نظر می‌رسد آخرین راه‌های باقی مانده نیز یا به بن بست خورده‌اند یا برای تداوم اجرای آنها باید راهکارهایی جدید به کار گرفته شوند،

 • طرح «تأمین مسکن» توسط مجلس در حال تدوین است

  بازار ارایه طرح‌های مسکنی از سوی دولتمردان و مجلسیان داغ است. در تازه‌ترین مورد، طرح «تأمین مسکن» توسط مجلس یازدهم در حال تدوین است.

 • واقع آن است که دهک‌های کم‌درآمدی جامعه، معمولا در دورانی که فضای کلی اقتصاد و فضای کسب و کار تحت‌الشعاع تکانه‌های تورمی قرار دارد، بیشتر آسیب می‌بینند و فشار بیشتری را متحمل می‌شوند.

 • رییس سازمان برنامه و بودجه می‌گوید که در حال حاضر سازوکار الکترونیکی کردن توزیع کالا در سطح گسترده وجود ندارد

 • مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، در صورتی که مودیان مالیات سال‌های ۹۹ و ۹۸ خود را به صورت علی الحساب قبل از سررسید پرداخت کنند،

 • درحالیکه نمایندگان مجلس توزیع رایگان قیر را تصویب کرده‌اند، کارشناسان اقتصادی نسبت به فسادزابودن این طرح هشدار می‌دهند،