شماره امروز: ۵۴۷

کمونیستی

  • رییس قوه قضاییه اخیرا اعلام کرده‌اند که قوای سه‌گانه کشور شامل دولت، قوه قضاییه و مجلس، کشور را بسیار پرهزینه اداره می‌کنند

  • متاسفانه به دلیل اینکه جریان روشنفکری کشورمان تحت تاثیر تفکرات چپ رادیکال قرار داشته، اغلب ارزیابی‌های تحلیلی که در خصوص موضوعات مختلف از جمله پدیده راه‌اندازی سوپرلیگ اروپا مطرح می‌شود،

  • محمدرضا باهنر می‌گوید هزاران میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری است اما همه یا در زندانند یا می‌ترسند

    ما هزاران میلیارد تومان بنگاه آماده واگذاری داریم اما هم رییس سازمان خصوصی‌سازی در زندان است،

  • اقتصاددان بلغاری سکان هدایت IMF را به دست می‌گیرد

    کریستالینا جورجیوا معاون بلغارستانی بانک جهانی از سوی هیات اجرایی صندوق بین‌المللی پول به عنوان رییس این صندوق انتخاب شد. جورجیوا نخستین کسی است

  • ســال 97 یکـی از عجیـــب‌ترین سال‌های تاریــخ اقتصاد ایران است. مجمـــوعــه‌ای از اشتباهات در طول چند سال یا حتی چند دهه منجر به توفانی شد

  • هشتم اردیبهشت 1297، مستوفی‌الممالک از رییس‌الوزرایی کناره‌گیری و احمدشاه، نجفقلی خان صمصام‌السلطنه را به این سمت انتخاب کرد.