شماره امروز: ۵۴۷

مشکلات اقتصادی

 • چشم‌انداز آینده اقتصاد و معیشت کشور چگونه خواهد بود؟این پرسشی است که این روزها به تناوب در محافل اقتصادی و مجامع عمومی تکرار می‌شود

 • سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه:

  رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه همه مشکلات در داخل کشور و به دست توانای مردم قابل حل است، گفت: راهکار حل مشکلات اقتصادی در حوزه اقتصاد نهفته است

 • گفته می‌شود سنجش عملکرد اقتصادی هر بخش مدیریتی و اساسا هر قلمروی اقتصادی، بر اساس بر دستاوردهای ملموس و عینی تحلیل و ارزیابی می‌شود

 • رییس اتحادیه دارندگان قنادی، شیرینی فروشی و کافه قنادی گفت: آرد مورد نیاز این صنف 90 درصد گران و روغن مورد نیاز این بخش کاملا نایاب شده است.

 • مقام معظم رهبری:

  فرمانده معظم کل قوا بیان کردند: مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، به شرط «تلاش شبانه‌روزی مسوولان» و «مدیریت قوی، جامع و خسته‌نشو» و «تمرکز بر تولید داخلی و چشم امید نداشتن به خارج» قابل حل هستند

 • استادیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران به بخش ساختاری اقتصاد مربوط بوده که با وجود تحریم‌ها اثر آن شدیدتر شده است.

 • در مواجهه با مشکلات اقتصادی و معضلات معیشتی، اصل اساسی شناسایی درست مشکل و متعاقب آن ارایه راهکار برای حل مشکل است.

 • بدون هیچ تردیدی در راس هرم مشکلات اقتصادی کشور تحریم‌های اقتصادی قرار دارد؛ افراد و جریانات مختلف، چه از این حرف خوششان بیاید و چه خوششان نیاید، این یک واقعیت است که تحریم‌های اقتصادی جریان سیال اقتصادی،