شماره امروز: ۵۴۷

صرفه جویی

  • کتاب «بدون دردسر کمتر خرج کنید» نوشته «ریچارد تمپلار» از آن دست کتاب‌هایی است که خواندن آن را به همه توصیه می‌کنیم. چرا که همه ما در هر وضعیت مالی که باشیم بالاخره با روزی مواجه می‌شویم که لازم است به فکر صرفه‌جویی و کمتر خرج کردن بیفتیم.

  • منظورم این نیست که همه پول‌هایتان را زیر بالش خود پنهان کنید. اما می‌گویم پس اندازهای خود را جایی بگذارید که بتوانید آن را ببینید. فرض کنیم بتوانید سیگار را ترک کنید یا از هزینه‌های غذایی خود بکاهید.

  • بعد از تصمیم اخیر مجلس دهم در خصوص تغییر پایه پولی، شاهد آن هستیم که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها و موافقت‌ها درباره اثرات مثبت یا منفی این تصمیم در سطح رسانه‌های گروهی نشر و بازنشر می‌شوند؛

  • میزان|مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: قیمت پایین گاز در کشور، رغبتی برای صرفه جویی در میان مشترکان ایجاد نمی‌کند