شماره امروز: ۵۴۷

خودسوزی

  • روز جهانی پیشگیری از خودکشی

    گلی ماندگار| روز جهانی پیشگیری از خودکشی همه ساله در تاریخ 10 سپتامبر در سراسر جهان برگزار می‌شود، چرا که افزایش آگاهی عمومی در این باره می‌تواند، تاثیر بسیاری در پیشگیری از آن بگذارد.

  • مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت حقوق مالکیت در ایران را بررسی کرد

    چرا هزینه مبادله و نهایتاً هزینه تولید در ایران بالا بوده و قدرت رقابت‌پذیری کشور پایین است؟

  • روز گذشته یک مرد جوان تلاش کرد با ریختن بنزین روی خود، مقابل ساختمان شورا خودسوزی کند. اما با دخالت به موقع نیروهای آتش نشانی و پلیس مستقر در ساختمان شورا،

  • عضو شورای شهر با اشاره به ابهاماتی که درباره پرونده خودسوزی وجود دارد چند سوال مطرح کرد:

  • رییس مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به اینکه خودسوزی در ایران درحال افزایش است، گفت: سالی ۳۰هزار بیمار بر اثر سوختگی بستری می‌شوند درحالی فقط هزار و ۳۵۰ تخت سوختگی در کل کشور وجود دارد.