شماره امروز: ۵۴۷

الکترونیک

  • فارس| این هفته مسوولان ارشد وزارت صمت و گمرک، چگونگی اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت‌های تولیدی بزرگ با توجه به قاعده 2-الف سیستم هماهنگ شده توصیف کالا را بررسی می‌کنند.

  • هفته آینده مسوولان ارشد وزارت صمت و گمرک، چگونگی اعمال مقررات راجع به واردات قطعات مورد نیاز خطوط تولیدی شرکت‌های تولیدی بزرگ با توجه به قاعده 2-الف سیستم هماهنگ شده توصیف کالا را بررسی می‌کنند.

  • سرپرست اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: ارایه خدمات درمانی تامین اجتماعی به بیمه‌شدگان بر بستر الکترونیک فراهم است. محمد توانایی به تبیین عملکرد

  • بانک ملت و دانشگاه تربیت مدرس با هدف همفکری و هم افزایی فعالیت‌های علمی، پژوهشی، بهره‌گیری از تخصص‌های علمی، عملی، فنی و تجهیزاتی بین بانک و دانشگاه، تفاهمنامه همکاری امضا کردند.

  • قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی تشریح کرد

    قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی گفت: امروز محوری‌ترین موضوع فرا بخشی دولت تنظیم بازار و توسعه صادرات است