شماره امروز: ۵۴۷

نتایج جستجو

 • بنا بر برخی گزارش‌ها در آمار سالانه شرکت بی‌پی که در ماه آینده میلادی منتشر خواهد شد از میزان ذخایر گاز طبیعی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و نخستین نام برده شده است.

 • 28 خرداد

 • 29 خرداد

 • 30 خرداد

 • رییس سازمان توسعه تجارت در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران تشریح کرد

  رییس سازمان توسعه تجارت روز گذشته به اتاق تهران آمد تا یک‌بار دیگر به ابهامات ارزی و چگونگی تامین ارز پاسخ دهد. از آغاز اجرای طرح سیاست جدید ارزی، دولت اعلام کرد،

 • 27 خرداد

 • 31 خرداد

 • بازار پر تب و تاب مسکن هفته‌های اخیر شاهد جهشی یک‌باره بود. علل آن خروج امریکا از برجام،

 • سامانه جدید برای معاملات ارزی عملیاتی می‌شود

  بر اساس سناریو جدید ارزی دولت قرار است نرخ سومی نیز برای دلار به عنوان نرخ متقاضی در قالب سامانه جدیدی که ویژه صادرکنندگان است، عملیاتی شود.

 • اقتصاد به معنای ساده آن یعنی مدیریت منابع مالی (اعم از ریالی و منابع طبیعی برخوردار از آن) در یک جامعه برای نیل به پایداری کسب وکار و به تبع آن رونق اقتصادی خانوارها و در نهایت تثبیت و تضمین درآمد ملی یک کشور.